Ἐν τάξει, τακτοποιήθηκε κι ὁ Μιχαλολιᾶκος!

Πρ μερικν μηνν (20 Νοεμβρίου 2011)   δημοσιογρφος ( δημοσιοκφρος;;;) Σταρος Θεοδωράκης εχε φιλοξενήσει τν Μάκη Βορίδη.
κενην τν βραδι εχα πε γελντας σ παρέα μ φίλους, «ν τάξει παιδιά,   Μάκης φεύγει π τ ΛΑΟΣ κα γίνεται ργαλεον το συστήματος πισήμως! Δν ξέρω ἐὰν θ φτιάξ δικό του κόμμα ἐὰν θ πά κάπου λλο, λλ π τ ΛΑΟΣ μς τελείωσε.»
Δν μ πίστεψαν λλ γελάσαμε!

Τρα βλέπω τν Μιχαλολικο στ χέρια το εδικο Σταύρου Θεοδωράκη.
Θεοδωράκης εναι κορυφ στ ν «νομιμοποιήσ» να πρόσωπον μίαν κατάστασιν. 
Ποιός ξεχν τήν σιωπή του σέ καίρια θνικά ζητήματα;
Ποιός ξεχν  τόν γώνα του νά νομιμοποιήσ τούς ΛΑΘΡΟμετανστες; 
Ποιός ξεχν
τήν γωνία του νά μς πείσ γιά τό πόσο τούς χρειαζόμαστε; 

Ατς κα  Τατιάνα ταν πάντα ο προμετωπίδες το συστήματος. (Κι χι μόνον φυσικά…)
Θέλει τό σύστημα νά νομιμοποιήσ κάτι ντισυνταγματικόν νήθικον παράνομον; 
δο τ ν λλάδι ργαλεα του λοιπόν!!!

Τί πιστεύω; 
Καρατζαπαίρνης πρε δη τν γουσα…
νας ντίποδας το συστήματος, πρ κειμένου ν ξακολουθ πόλωσις (μήπως καί θνικός διχασμός;) πάρχει δη κα λέγεται λέξης. 
λλος μως κατέρρευσε π τς μεθοδεύσεις το δίου το συστήματος κα τς τομικές κωλοτομπες το Καρατζαπαίρνη. (Πάντως δν θ πεινάσ!! ς μν νησυχομε!)
Καμένο χαρτί… λλά πς θά τραβήξουν λους ατούς πού θά σκορπίσουν; Πς θά τούς μαζέψουν; Πς θά τούς μαντρώσουν; Ξέρετε τί κακό μπορε νά κάν νας σκόρπιος;  νας πού δέν νήκει πουθενά; Πού δέν ναγνωρίζει σέ κανέναν τό δικαίωμα νά τόν κυβερνον;
μες σως ν μν ξέρουμε, λλ τ σύστημα ξέρει! Ξέρει θαυμάσια! Κα πρς τοτο τρέμει! 
Επαν λοιπν ν ντικαταστήσουν τν Καρατζαπαίρνη μ τν Μιχαλολικο. 
λλως τε, τ περ ριστερν μυθευμάτων σονούπω καταρρέουν. Συνεπς πρέπει ν φευρεθ κάτι, ξ  σου κραον μέν, λλ κα δυναμικ νερχόμενον!
Δν ξέρω ἐὰν το τ χουν νακοινώσει το Νικόλα, κα σως ν μν τ κάνουν! 
μως τν βλέπω τν δουλειά! Θεοδωράκης σημαίνει νομιμοποίησις κα ποδοχή!! τσι τ ντιλαμβάνομαι γώ. 
Μιχαλολικος, παρέα μ τν χρυσ αγή πλέον, θ λειτουργ ς λλος ντίποδας!
Επαμε, πόλωσις παιτεται!

Κι ν λη   «δημοκρατικ» Ερώπη «κραυγάζει» πρ κειμένου ν «πεισθ» Παπούλιας κα ν βγάλ κτς νόμου τν χρυσ αγή, θεωρ πς ατ εναι να κόμη πικοινωνιακν παιχνίδι! Τίποτα περισσότερον! 
Δλα δή, «κραυγάζουν» γι ν κάνουν θόρυβον, πρ κειμένου ν μς κρατον σ νοητικν συσκότισιν κα ν πιτυγχάνουν τος στόχους τους!
Δν τος νοχλε διόλου Μιχαλολικος. Δν τος νοχλε διόλου λέξης! Δν τος νοχλε διόλου κανένα κρον! 
Ατ πο τος νοχλε εναι σκόρπιος, νένταχτος, μ λεγχόμενος!
ν λίγοις, τος χρειάζονται λα ατ τ μαγαζάκια, πρ κειμένου ν μ σηκώνουμε μες κεφάλι. Τόσο πλ

Βέβαια, Καμμένος, Τζήμερος (φαινόμενον διάβασα πς τν χαρακτηρίζουν πλέον),   Καζάκης κα τόσοι λλοι, κρατον τς σορροπίες πρς ρας, πρ κειμένου ν μν σκορπίσουν παντες. Διότι άν σκορπίσουν, πς ξαναμαζεύονται; ς χουν λοιπν μερικς πιλογές, τσι ς τέ ν λειτουργον κα τ μαντρι κα τ μαντράκια….

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Πολ μο ρεσε ετς πάνω στ γραφεο του!!! Μ πάρα πολύ!

Υ.Γ.2. «Τ λληνικν κράτος δν εναι θεον κα δν πρέπει ν εναι θεον» επε!!! Καλά, μ φτιαξε κόμη περισσότερο!

Υ.Γ.3. Τί θά συμβ; Χμμμμ… Επαμε, χρειάζεται ποδόμησις.ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΣ!!! Γι ν ποδομηθον μως ΟΛΟΙ πρέπει ΟΛΟΙ ν κτεθον! Μ ΟΛΟΙ! 

Σημείωσις:

Τί εναι τό σύστημα; πρόσωπον χι;
Κα πρόσωπον χει κα τατότητα κα στόχους κα δράσεις κα τσιράκια κα κατασκόπους καί… καί… καί…
Θεωρ πς ταν νεργομε σκέτο παξιωτικς πρς τ σύστημα, σαφς κα τ πλήττουμε. μως, ταν τ σύστημα χει δομήσει τόσες πολλς παραμέτρους, ταν χρησιμοποι κάθε λογς μέσον, πλον κα ργαλεον πρ κειμένου ν μς κρατ σ καταστολήν, ταν δν χει φήσει κανένα παράθυρον πρς τ φς, τότε μες τί κάνουμε;
Τί πλα χουμε γιά νά τό πολεμήσουμε; 
διαφορομε παναστατομε;
πανάστασις δη συμβαίνει. Βέβαια, τ πίπεδα ξελίξεώς της δν εναι  πάντα ρατά. Δν μπορομε πάντα ν δομε πίσω π τς πραγματικές μχες κόμη κα τς πραγματικς νίκες. 
Μπορομε μως, στ μεγαλύτερον ποσοστν το πληθυσμο, ν νοιώσουμε τν πανάστασιν ς πραγματικότητα! 
θ σταθομε πέναντι κα θ περιμένουμε ν καταρρεύσουν νας νας ο πυλνες το συστήματος, θ σταθομε μέσα της κα θ τος σπρώξουμε ν καταρρεύσουν ταχύτερα. 
να π τ πλα μας εναι σαφς κα ψφος. Δν τος τν χαρίζουμε! Δν τος πιτρέπουμε ν μς τν κλέψουν!
Δν ξίζει ν παίζουμε στ δικό τους παιχνίδι, παρ μόνον στ δικό μας. Κα τ δικό μας παγορεύει τν ταχυτέραν δυνατν ποσάθρωσιν!

Τώρα παίζουμε μες!  Μπορομε! Κι χι μόνον μπορομε, λλ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ σ λους μας, κα δίως στς γενες πο πονται ν τ κάνουμε!

 

 

Σχετικ θέματα:

Τώρα πο νέλαβε Θεοδωράκης τν προβολ το Μάκη…

νοίγει πανι Μάκης!

Κουρής, νδρέας κα τό κανάλι Κόντρα….

 

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply