Ἐπιστολὴ στρατηγοῦ Ἀϋφαντῆ: Τολμῆστε τὴν κάθαρσιν!

 

Δυστυχῶς, κατὰ πῶς φυστικὰ τὸ ἀντιλαμβάνομαι, τὰ κουδουνισμένα, πάσῃς παρατάξεως, οὐδόλως θὰ καταδεκτοῦν νὰ ἀναγνώσουν, ἤ ἔστᾦ νὰ ῥίξουν μίαν ματιὰ στὰ γραφόμενα!`

 Ἐπιστολὴ στρατηγοῦ Ἀϋφαντῆ Τολμῆστε τὴν κάθαρσιν!1 Ἐπιστολὴ στρατηγοῦ Ἀϋφαντῆ Τολμῆστε τὴν κάθαρσιν!2

Ὅπως ἀντιλαμβάνεστε οὐδόλως ἐνδιαφέρονται γιὰ κάθαρσιν!

Ἐδῶ τραβοῦν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια νὰ μᾶς ἐπαναφέρουν τὴν Ντόρα καὶ τὸν Καρατζαπαίρνη στὴν ΝΔούλα, γιά κάθαρσιν θά συζητήσουν;

Ἐδῶ ὁ Μπενοβούβαλος τραβᾶ νὰ ἐνσωματώσῃ στοὺς ψηφοφόρους του κάθε λογῆς ἀφροασιάτη καί βαλκάνιον. Γιά ἀλλαγήν πλεύσεως θά συζητήσουμε;

Τὸ θέμα εἶναι ξεκάθαρον. Αὐτοὶ δὲν θέλουν!

Ἐμεῖς ἀκόμη δὲν μποροῦμε, διότι δὲν ἔχει φθάσει ἡ ὤρα μας…

Συνεπῶς, ὁ ἀγών συνεχίζεται!

Υ.Γ. Ἀλήθεια, μέ τίς Ἑλληνοποιήσεις τῆς Φωφάρας τί γίνεται; Πῶς τό βλέπουν; Ἀκυρώνονται ἤ ἰσχύουν; Κι ἐάν ναί, στίς ἐπόμενες ἐκλογές, ποιοί θά ψηφίσουν;

Ἐπιστολὴ στρατηγοῦ Ἀϋφαντῆ Τολμῆστε τὴν κάθαρσιν!3 Ἐπιστολὴ στρατηγοῦ Ἀϋφαντῆ Τολμῆστε τὴν κάθαρσιν!4 Ἐπιστολὴ στρατηγοῦ Ἀϋφαντῆ Τολμῆστε τὴν κάθαρσιν!5 Ἐπιστολὴ στρατηγοῦ Ἀϋφαντῆ Τολμῆστε τὴν κάθαρσιν!6 Ἐπιστολὴ στρατηγοῦ Ἀϋφαντῆ Τολμῆστε τὴν κάθαρσιν!7 Ἐπιστολὴ στρατηγοῦ Ἀϋφαντῆ Τολμῆστε τὴν κάθαρσιν!8 Ἐπιστολὴ στρατηγοῦ Ἀϋφαντῆ Τολμῆστε τὴν κάθαρσιν!9 Ἐπιστολὴ στρατηγοῦ Ἀϋφαντῆ Τολμῆστε τὴν κάθαρσιν!10

(Visited 25 times, 1 visits today)




Leave a Reply