Ὁ ἥλιος ποὺ θὰ ἀνατείλλῃ θὰ εἶναι ὁλόλαμπρος!

Παίζουμε!
Ναί, πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, παίζουμε!
Παῖκτες ἐμεῖς, παῖκτες καὶ οἱ ἀντίπαλοι!
Διόλου ἀόρατοι ἀντίπαλοι!
Διόλου ἀνώνυμοι!
Διόλου ἀνίκητοι!
Κάτι τοὺς τάραξε.. .Κάτι πάει νὰ τοὺς ξεφύγει, ἄν κι ὅλα τὰ ἔχουν ὀργανώσει θαυμάσια!
Κάτι φοβοῦνται… Καὶ εἴμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχή…
Εἴπαμε, βλέπουμε μόνον τὴν κορυφὴ τοῦ παγόβουνου!

συνέχεια

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply