Συντομότατον άνέκδοτον: Πρόγραμμα τΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἄμυναν.

Ναί, μὴν γελᾶτε..
Εἶναι ἀκριβῶς ὅπως τὸ ἀναφέρει ὁ τίτλος!
Ἀνέκδοτον!
Καὶ τὶ ἀνέκδοτον!
Μόνον γιὰ …κλαυσιγέλωτα… 

συνέχεια

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply