Ποιός πληρώνει τίς διαφημίσεις τους;

ποιαδήποτε σελίδα κι ἐὰν πισκεφθ στ διαδίκτυον πέφτω πάνω σ διαφημίσεις το μΠΑτΣΟΚ, τς ΝΔούλας κα τν λοιπν κουδουνισμένων.
δίως στ youtube δν μπορομε ν δομε κανένα ταινιάκι πλέον, ἐὰν δν πατήσουμε τ Χ, πρ κειμένου ν σβήσ τ μήνυμά τους. 
λήθεια, πόσο κοστίζουν ατές ο διαφημίσεις; 
Καί ποιός πληρώνει τελικς τόν λογαριασμό;

Μήπως μες πάλι;
Δλα δή, Μπενοβούβαλος πάλι μς θά χρεώσ πρό κειμένου ατός νά στρώσ τόν πισινό του σέ καρέκλα;

Ξέρω… Βαρεθήκαμε… 
Δυστυχς μας μως κόμη ατο κρατον…
Κα μεταξύ μας, εμαι διατεθειμένη ν πληρώσω πολλ πρ κειμένου ν παλλαγ δι παντς π τ χώνευτα μοτρα τους.

Φιλονόη.  

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply