Πὰν Ἑλλήνιος στοχασμός.

Πὰν Ἑλλήνιος στοχασμός.

 

Ἑλληνικὴ γλώσσα… Ἀμήτωρ…
Μητέρα γλωσσῶν…
Ὁδηγός…
Δάσκαλος…
Σύντροφος…
Γλώσσα, Ἑλληνίδα Φωνή, Αὐδή…
Καὶ γίναμε βιαστές της…
Ἀνίκανοι ἀπόγονοι ἐνδόξων προγόνων…
Θά καταφέρουμε ἄρα γέ νά βροῦμε τήν Φύσιν μας; 
Γίνεται νά τό κάνουμε αὐτό δίχως τήν γλώσσα μας;

Ὄχι, εἶναι μονόδρομος…
Καὶ δὲν ἔχουμε ἄλλην ἐπιλογή…

Σχόλια κάτωθεν από Λένα Καρροπούλου: Η Ελληνική γλώσσα είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων που συνανήκουν στον αισθητό και στον νοητό κόσμο. Η γλώσσα δεν είναι απλώς πολλές μεμονωμένες λέξεις, ούτε άθροισμα λέξεων, αλλά έμψυχη ενότητα, όπου μέσα της κάθε λέξη και κάθε συντακτική θέση είναι συνδεδεμένη με την αντίθετη λέξη και θέση και το κάθε νόημα με το αντινόημά του…
Η αρχαία ελληνική γλώσσα έχει εκπληκτική ακρίβεια, δηλαδή σαφήνεια και ευκρίνεια εννοιών. Η ακρίβεια των εννοιών συνεπάγεται και ακρίβεια, στην σκέψη. Αρτιμέλεια των εννοιών συνεπάγεται αρτιμέλεια στην σκέψη. Ανάπηρη γλώσσα σημαίνει ανάπηρη σκέψη και ανάπηρη σκέψη σημαίνει ανάπηρη πράξη.
Παν Ελλήνιος στοχασμός: 
«Η πνευματική Ελλάδα χάνεται από το Μεσαίωνα με χρυσόβουλα ιερατείων»!Παν Ελλήνιος διαλογισμός: 
ΟΙ ΕΞΙ ΚΥΚΛΟΙ!
Λόγω έλλειψης κληρονομικών γονιδίων, η ανθρωπότητα δεν μπόρεσε να κατανοήσει, και να αποδεχτεί την πνευματική προσφορά του Ελληνισμού. Η οποία αναπτύχθηκε νομοτελειακά μόνο στον περίγυρο της Μεσογείου, τόσο στην φιλοσοφική αντίληψη του κόσμου, όσο και στην πολιτισμική ιδέα που ανέπτυξαν οι στοχαστές– φιλόσοφοι. Και καταστρέφεται επί δυο χιλιετίες με έξι τουλάχιστον κύκλους επιδρομών. Οι έξι κύκλοι.
1. -520 -350, ο περσικός τους οποίους αναχαίτισε ο Αλέξανδρος.
2. -150 -36, ο Ρωμαϊκός που υπέταξε ολόκληρο τον Ελληνισμό.
3. -350 -600, η επιβολή του ξενόφερτου δόγματος διά πυρός και σιδήρου.
4. -600 -850 η κάθοδος των Σλάβων, που έφτασαν μέχρι και την Σπάρτη.
5. 1196 1270 οι οχτώ κύριες σταυροφορίες και άλλες ενδιάμεσες μικρότερες.
6. 1300 Ακολούθησε ο τούρκικος που εξακολουθεί να καταστρέφει ακόμα. συνέχεια: 
Σχετικά με το Ρωμιός, κάποια ακόμα από τα παρατσούκλια που χρεώθηκαν στους Έλληνες κατά τον Μεσαίωνα, για να εξαλειφθεί το όνομα Έλλην, είναι και τα επόμενα: Γκραικός, ρωμιός, κλέφτης και χριστιανός. Τα οποία, όχι μόνον έγιναν
αποδεκτά, αλλά εξακολουθούν να μνημονεύονται ευνοϊκά, από πλήρη άγνοια της πραγματικής τους προέλευσης!

Η Ελληνική, είναι η μόνη γλώσσα, βασισμένη σε φυσικούς νόμους και μαθηματικούς κανόνες. Την μεγαλύτερη καταστροφή της όμως την προκαλούν οι κάτοικοι της Ελλάδος που την τραυματίζουν καθημερινά. Με τους φυσικούς νόμους τα κεφαλαία της σχηματίστηκαν σύμφωνα με την θέση που παίρνει το στόμα. Και μαθηματικά όπως, Ο κύκλος, 360ο. Για περισσότερα στο γλώσσοφονικά: 

Μόνο αν, οι κάτοικοι αυτού του τόπου, μπορούσαν να εκτιμήσουν και αποδεχτούν την αξία του Ελληνισμού, ο οποίος είναι η σημαντικότερη ιδεολογία, αποποιούμενοι τα ξενόφερτα ιδεολογήματα: δεξιισμού, αριστερισμού, μεταφυσικά δόγματα και τις αιρέσεις τους, θα εύρισκαν το νόημα της ζωής και η Ελλάδα τον εαυτό της. (πηγή)

(Visited 28 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Πὰν Ἑλλήνιος στοχασμός.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πὰν Ἑλλήνιος στοχασμός. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply