Τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά θεραπεύουν τήν δυσλεξία!

Εἶναι κάτι γνωστότατον στοὺς κύκλους τῶν ἐπιστημόνων, κι ὄχι τῶν σκιτζήδων. 
Οἱ ἔρευνες ἔχουν ξεκινήσει ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρόνια, ἀλλὰ συνήθως, λόγῳ τοῦ μένους τῆς κοινοπραξίας ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ-ΕΛΙΑΜΕΠ, ἀποσιωπόνται ἀπὸ τὸ πλατὺ κοινό. 
Δὲν εἶναι πάντως κάτι ποὺ μποροῦν νὰ κρύψουν.
Ὅλο καὶ περισσότερες φωνὲς ἀνᾲ τὸν πλανήτη ὑψώνονται καὶ ξεκαθαρίζουν τὸ μέγεθος τοῦ ψεύδους, μὲ τὸ ὁποῖον μᾶς  ἔχουν ποτίσει. 
Ναί, τὰ Ἑλληνικά, καὶ δὴ τὰ ἀρχαῖα, εἶναι μελωδία. Εἶναι συμπαντικὴ γλώσσα. Εἶναι ἡ γλώσσα τῆς ἐπιστήμης.
Καὶ φυσικὰ εἶναι ἡ γλώσσα τῆς ὑγιοῦς διαβιώσεως.

Φιλονόη.

Τα αρχαία Ελληνικα θεραπεύουν την δυσλεξία.

Την ωφέλεια που προκύπτει για τη διαμόρφωση και τη σωστή χρήση του εγκεφάλου αναγνωρίζουν ξένοι καθηγητές (οι Έλληνες αγνοούνται), οι οποίοι προτείνουντη συστηματική διδασκαλία της γλώσσας σαν θεραπεία σε δυσλεκτικά παιδιά, ενώ εδώ τείνουν να εξαφανιστούν ολοκληρωτικά από την εκπαίδευσή μας.

Διαβάζουμε στο mystikaperasmata.gr

Σύμφωνα με την θεωρία, του Καθηγητού της Φιλολογίας Eric Havelock η οποία στηρίζεται στον Πλάτωνα, το αρχαίο Ελληνικό αλφάβητο προκάλεσε πακτωλό αφηρημένων εννοιών στον Αρχαίο Ελληνικό…. κόσμο, λόγω ενεργοποίησης του εγκεφάλου των χρηστών του.

Στον συνεδριακό τόμο των τετρακοσίων σελίδων «Alphabet and the Brain, έκδοση Springer του 1988» παρουσιάζονται τα συμπεράσματα πλήθους κορυφαίων επιστημόνων φιλολόγων, γλωσσολόγων και άλλων ειδικοτήτων, πλην Ελλήνων αντιστοίχων ειδικοτήτων.

Επιμελητές της έκδοσης ήταν ο Καθηγητής της Ιατρικής Charles Lumsden του Πανεπιστημίου του Τορόντο και ο Διευθυντής του Κέντρου Θεωρίας της Επικοινωνίας “Marchal McLuhan” Derrick De Kerckhove.

Tα επιστημονικά αποτελέσματα τα οποία υποστηρίζουν την θεωρία του Havelock είναι τα εξής: 
1. Η περιοχή Broca, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, ενεργοποιήθηκε λίγο περισσότερο, λόγω του Ελληνικού αλφαβήτου διότι χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς φωνήεντα σε γραφή για πρώτη φορά. 
2. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επαναπρογραμματίστηκε ριζικώς. 
3. Η πιο πάνω αναφερθείσα συγκλονιστική μεταβολή στην λειτουργία του εγκεφάλου προκάλεσε μία ουσιώδη αλλαγή στην ψυχολογία των χρηστών του αλφαβήτου από την οποία προέκυψε η ανάγκη επικοινωνίας των πολιτών δια της λειτουργίας του θεάτρου.

Οι δημοσιευμένες έρευνες της επιστημονικής ομάδας του Ιωάννη Τσέγκου παρουσιάζονται στο βιβλίο «Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ». Σε αυτές, αλλά και σε νεώτερες έρευνες 1999-2010, απέδειξαν ότι οι μετρήσιμοι δείκτες της Λεκτικής Νοημοσύνης και της Αφαιρετικής Σκέψης με αποδεκτές τεχνικές επιταχύνθηκαν σε ομάδα 25 μη-δυσλεξικών παιδιών. Η διδασκαλία στα παιδιά αυτά καθώς και οι μετρήσεις των δεικτών άρχισαν από την ηλικία των 8 ετών και συνεχίστηκαν μέχρι και τα 12 χρόνια τους.

Οι ίδιοι δείκτες επιβραδύνθηκαν στην ισάριθμη ομάδα μη-δυσλεξικών παιδιών τα οποία δεν διδάχθηκαν εβδομαδιαίως και εξωσχολικώς επί δίωρο την Αρχαία Γλώσσα. Ας σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες διδάχθηκαν τα ίδια προγραμματισμένα μαθήματα στο κανονικό ωράριο η δε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με γενικώς αποδεκτό πρότυπο. Ωστόσο, η Αυστραλή Πανεπιστημιακή ερευνήτρια Kate Chanock έκανε ένα βήμα παράλληλο ως προς τον Ιωάννη Τσέγκο διότι στο έργο της «Help for a dyslexic learner from an unlikely source: the study of Ancient Greek, Literacy 2006» περιγράφει πως κατέστησε ένα αγγλομαθή δυσλεξικό σε μη-δυσλεξικό με τα Αρχαία Ελληνικά! 
Εν τούτοις, από φέτος, τα μεν παιδιά της Αγγλίας του Δημοτικού στην περιοχή της Οξφόρδης, με επιστημονική πρόταση, επιπροσθέτως των μαθημάτων τους θα μαθαίνουν Αρχαία Ελληνικά, τα δε αντίστοιχης ηλικίας Ελληνόπουλα, μόνον με πολιτική απόφαση, δεν θα διδάσκονται την Αρχαία Γλώσσα ενώ θα έπρεπε, αλλά Αγγλικά!! (Σταύρος Π. Παπαμαρινόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 2004-2010 )    (πηγή)

Τὸ παραπάνω εἶχε δημοσιευθεῖ ἀπὸ τὸν Μινώταυρο, ἀλλὰ μὲ τὴν μεταφορὰ τοῦ ἱστολογίου «χάθηκε».

8 thoughts on “Τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά θεραπεύουν τήν δυσλεξία!

  1. Σωστὰ Φιλονόη μὲ μίαν ἀπαραίτητον διευκρίνησιν: Τὰ Ἑλληνικὰ θεραπεύουν τὴν δυσλεξίαν καὶ ὄχι τὰ ἀνύπαρκτα “ἀρχαῖα” Ἑλληνικά. Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι μία ἀδιάσπαστος καὶ ἀδιαίρετος ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ ἀρχανθρώπου τῶν Πετραλώνων μέχρι σήμερον. Ἤ μᾶλλον μέχρι σήμερον!

    • Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ Νικόλαε σημαίνει τὰ ἀρχικά, μὲ τὰ ὁπῖα οὐδεμίαν σχέσιν ἔχομεν ἐμεῖς. Τόσο ἀπλᾶ!

      • Νὰ ἐπαναλάβω:Οἱ ὅροι “ἁρχαῖα Ἑλληνικά”, “‘αρχαῖοι Ἕλληνες”, “ἀρχαῖα Ἑλλὰς” εἶναι ὅροι καινοφανεῖς (1830 καὶ ἐντεῦθεν) καὶ ὀθνεῖοι (ξενόφερτοι). Πῶς ἐβολεύοντο οἱ Ἕλληνες τόσας τὰ χιλιετίας χωρὶς τοὺς ὅρους αὐτούς; Τώρα εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν; Ἤ κάτι πονηρὸν κρύπτεται ὄπισθεν αὐτῶν; Ἡ γκρίνια ὅμως φέρνει ἀποτέλεσμα ἐνίοτε διότι βλέπω ἀργά μὲν ἀλλὰ σταθερῶς τὸ ὄνειδος αὐτὸ ἀρχίζει νὰ τίθεται εἰς τὸ περιθώριον. Σοῦ συνιστῶ Φιλονόη νὰ ἐγκαταλείψῃς τὰ φράγματα καὶ νὰ τὸ ἐξετάσῃς τὸ θέμα.

      • Νὰ μὴν τὸ ἐπαναλάβῃς. Ἀρχαῖος, σημαίνει ὁ ἀρχικός. Ὁ ἀρχικὸς οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὸν μεταγενέστερον καὶ δὴ μὲ τὴν σημερινό.

Leave a Reply