Περὶ Ξενίου Ζηνός κι ἄλλων ἀνοησιῶν.

Περὶ Ξενίου Ζηνός κι ἄλλων ἀνοησιῶν.Ὁ Ξένιος Ζεὺς ἦταν μία συνήθεια, ποὺ ἀφοροῦσε μόνον σὲ αὐτοὺς ποὺ τὴν κατανοοῦσαν κι ὄχι σὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν τὴν κατανοοῦσαν. Κι ὁπωσδήποτε οὐδέποτε σὲ βαρβάρους. 

Ἄς θυμηθοῦμε  τὸν Δαρεῖο καὶ τοὺς πρέσβεις ποὺ ἔστειλε στὴν Σπάρτη. Γῆ καὶ Ὕδωρ ἐζήτησαν κι αὐτὸ ἔλαβαν. 
Σαφῶς καὶ κάτι τέτοιο ἦταν προσβολὴ στὰ θεῖα. Ἀλλὰ μιλᾶμε πάντα γιὰ πρέσβεις, ποὺ ζητοῦσαν τὴν παράδοσιν τῆς χώρας κι ὄχι τὴν ἀπλῆ φιλοξενία. Δῆλα δή, κάτι σὰν τοὺς σημερινοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους, ποὺ ἔχουν καταλύσει κάθε ἔννοια δικαίου, ἰσονομίας καὶ ἐλεύθερίας, συμπεριφερόμενοι ὥς ἄλλοι Πέρσες κατακτητές. (Δὲν ἀπέχουν καὶ πολὺ πάντως!!!)

 Οἱ πρέσβεις ἐθεωροῦντο ἱεροί. Οἱ πρέσβεις ὅμως ἐχθρικῶν προθέσεων ἐχθρικοί. 
Ὁ Μεταξᾶς, κοντινό μας παράδειγμα, ἔπραξε τὰ ὅμοια. Δὲν παρέδοσε Γῆ καὶ ὕδωρ στὸν Γκράτσι καὶ τοὺς Ἰταλούς. Τοῦ πρότεινε νὰ ἔλθῃ νὰ τὰ πάρῃ μόνος του. Φυσικὰ δὲν τὸν ἔριξε σὲ κάποιο πηγάδι. Ὄχι τοὐλάχιστον ἐκείνην τὴν στιγμή. Τὸ ἔκανε λίγο ἀργότερα μὲ ὅλες τὶς δέουσες τιμές! Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι τῆς παρούσης.  

Σιγὰ μὴν περίμεναν λοιπὸν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὸν Ξένιο Δία νὰ μάθουν τὰ αὐτονόητα.
Ὅ,τι κι ἐὰν `’εσήμαινε αὐτό.
Ἤξεραν νὰ φιλοξενοῦν ἀλλὰ ταὐτοχρόνως καὶ νὰ δίδουν μίαν γερὴ κλωτσιά.
Ἀντιλαμβάνονταν θαυμάστα  και εἶχαν ἀπόλυτον ἐπίγνωσιν   τοῦ ποιὸς ἦταν ὁ ξένος καὶ ποιὸς ὁ ἐχθρός.
Διότι γνώριζαν θαυμάσια τὴν διαφορά αὐτῶν τῶν δύο ἐννοιῶν.

Ἄλλως τέ, ἡ συνήθεια τοῦ ξενισμοῦ, δῆλα δὴ τῆς φιλοξενίας, ἀναφερόταν ΜΟΝΟΝ σὲ αὐτοὺς ποὺ μποροῦσαν νὰ τὴν ἀντιληφθοῦν. Οὐδέποτε σὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν μποροῦσαν.
Ἐν ὁλίγοις, οἱ ξένοι ἦταν πάντα Ἕλληνες ἤ αὐτοὶ ποὺ εἶχαν ἑλληνικὲς συνήθειες.  Ἤ τέλος πάντων αὐτοὶ ποὺ μποροῦσαν νὰ τὶς σεβαστοῦν καὶ νὰ τὶς τιμήσουν. Ποτὲ οἱ βάρβαροι. 
Αὐτὸ πρὸς γνώσιν καὶ συνειδητοποίησιν. Ἰδίως γιὰ κάποιους ποὺ ἔχουν μπερδέψει τὴν βούρτσα μὲ τὴν π@@τσ@! 

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 135 times, 1 visits today)
One thought on “Περὶ Ξενίου Ζηνός κι ἄλλων ἀνοησιῶν.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περὶ Ξενίου Ζηνός κι ἄλλων ἀνοησιῶν. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply