Φωνάζει ὁ κλέφτης, νά φύγῃ ὁ νοικοκύρης!

Φωνάζει ὁ κλέφτης, νά φύγῃ ὁ νοικοκύρης!

Τίνι τρόπω, γιά νά ἔχουμε καλό «ῥώτημα» κύριε Κεδίκογλου μας; Ψάχνετε θύματα γιά νά τούς φορτώσετε τά λάθη σας καί τίς ἁρπαχτές σας;

Μήπως, ἦρθε ἡ ὥρα νά βάλετε τέλος στήν φοροκλοπή πού διαπράττει τό κράτος εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν;  Γιατί ἄν δέν βάλετε τέλος στήν φοροκλοπή καί τήν ληστρική φορολογία, θά τελειώσετε ἐσεῖς, μέ θεμιτό ἤ ἀθέμιτο τρόπο.

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος κ. Κεδικογλου μέ ἀφορμή τά γεγονότα τῆς Ὕδρας διεμήνυσε τά ἑξῆς:

«Ἡ κυβέρνησις εἶναι ἀποφασισμένη νά βάλῃ τέλος στή φοροδιαφυγή καί νά «ἀντιμετωπίσῃ ἀποφασιστικά τίς ἀντιδράσεις τῶν ὅποιων ἐπιτήδειων………….

«Ἡ κατάλυσις τοῦ κράτους δέν θά γίνῃ ἀνεκτή»……

 «Τό πρόβλημα τῆς φοροδιαφυγής θά πρέπῃ νά ἐλεγχθῇ καί νά παταχθῇ ἄμεσα καί παραδειγματικά».

«Τό τεράστιο πρόβλημα τῆς φοροδιαφυγής μαστίζει τήν ἑλληνική οἰκονομία, ἀκυρώνοντας κάθε προσπάθεια ἀνακάμψεως καί ἐλπίδας γιά τό μέλλον ὅλων. Ἀπό ὅπου κι ἄν προέρχεται αὐτή ἡ φοροδιαφυγή, ὅποια καί ἄν εἶναι ἡ πηγή της, θά πρέπῃ νά ἐλεγχθῇ καί νά παταχθῇ ἄμεσα καί παραδειγματικά» 

 «Τή στιγμή πού ὑπάρχουν πολίτες οἱ οποίοι ὑφίστανται τίς βαρύτατες συνέπειες τῆς κρίσεωςς καί τῶν δράσεων πού ἀπαιτοῦνται γιά νά ἐξυγιάνεῃ ἡ Ἑλλάδα τήν οἰκονομία της καί νά ἀνακτήσῃ τήν ἀξιοπιστία της, θά πρέπει ὅλοι, ὅποιοι καί ἄν εἶναι αὐτοί, νά ἀναλάβουν τό ἠθικό καί πρακτικό μερίδιο πού τούς άναλογεῖ καί νά μή στέκονται ἐμπόδιο στήν ἐφαρμογή τῶν νόμων καί στήν ἐπιτυχία τῆς χώρας» 

«Ἡ κυβέρνησις εἶναι ἀποφασισμένη νά βάλῃ τέλος σέ αὐτή τήν καταστροφική καί ἄδικη συμπεριφορά. Καί ἔχει καθῆκον καί ὑποχρέωσιν νά ἀντιμετωπίσῃ ἀποφασιστικά τίς ἀντιδράσεις τῶν ὅποιων ἐπιτηδείων.. Καί αὐτό θα κάνῃ. Ἡ κατάλυσις τοῦ κράτους δέν θά γίνῃ ἀνεκτή».

Θά βάλῃ λοιπόν ἕνα τέλος ἡ κυβέρνησις στήν φοροδιαφυγή; Ποιά φοροδιαφυγή, βρέ νούμερα; Ὅταν ἡ φορολογία καί τό σύνολον τῶν χρημάτων πού, ὑποτίθεται, πρέπει νά πληρώσουμε εἶναι παραπάνω ἀπό αὐτά πού βγάζουμε, εἶναι φοροδιαφυγή; Φοροκλοπή ἐκ μέρους τοῦ κράτους-κλέφτη εἶναι.

Φοροδιαφεύγουν οἱ ταβερνιάρηδες πού δέν κόβουν ἀποδείξεις; Ἐσεῖς πού τά ἔχετε ὅλα δωρεάν καί δέν πληρώνετε οὔτε τό χαρτί ὑγείας πού καταναλώνετε, τί κάνετε; Παρασιτισμό τόν λέω ἐγώ. Ζεῖτε εἰς βάρος μας ἀπό τότε πού γεννηθήκατε ἐσεῖς καί οἱ πρόγονοί σας. 

Μέ τόν Ἑλληνικό λαό τά ἔχετε βάλει; Αὐτός σᾶς φταίει πού δέν ὑποτάσσεται στά κελεύσματα τῶν ἀφεντάδων σας; 

Ποῦ ξανακούσθηκε νά κατεβοῦν τά ΜΑΤ γιά νά τρομοκρατήσουν τόν ἁπλό πολίτη;

Πηγαίνετε, βρέ ἄχρηστοι νά φοβερἰσετε τούς τουρκαλάδες ἤ τούς ἐργοδότες σας καί ἀφῆστε τόν Ἑλληνικό λαό στήν ἡσυχία του. Ἐκεῖ, δέν σᾶς παίρνει; Πιάστηκε ἡ μέση σας ἀπό τό σκύψιμο καί τό γλείψιμο καί βγάζετε τά ἀπωθημένα σας στίς πλάτες τοῦ φιλησύχων πολιτῶν; 

Ἡ τακτική εἶναι ἡ ἑξῆς: Ἔρχεται ἡ ἑπομένη ληστρική ἐπίθεσις (φορολογία τήν λένε τά «κουδούνια») καί πρέπει νά βροῦν ἐξιλαστήριο θῦμα. Τόν συνήθη ὕποπτο. Τούς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες καί τιμίους ἐπιχειρηματίες.

Γιατί δέν πηγαίνουν νά κάνουν ἔλεγχο στούς Μπομπολαίους, Κοκκάληδες, Ψυχάρηδες, Κυριακοῦδες καί ἄλλους διαπλεκομένους, ὧν οὔκ ἔστιν ἀριθμός;  Ἐπιχειρηματίες εἶναι κι αὐτοί. Ἀλλά, βεβαίως, κόρακας κοράκου μάτι δέν βγάζει. Αὐτοί εἶναι οἱ μεγάλοι φοροφυγάδες πού τρῶνε τίς σάρκες τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας καί λυμαίνονται τόν πλοῦτο τῶν Ἑλλήνων, ἑκατοντάδες χρόνια τώρα.

Φωνάζει ὁ κλέφτης, νά φύγῃ ὁ νοικοκύρης.

Ἄντε νά χαθῇτε, κουδούνια, ἄχρηστοι, λακέδες, πουλημένοι. Σᾶς ἔχουμε σιχαθεῖ.

Μινώταυρος

 Καμαρῶστε τόν, ἄν εἶναι ἀνεκτό!

Μινώταυρος

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply