Ἀλοίμονον, τί θά γενοῦμε μέ τόσους βαρβάρους;

Ἀλοίμονον, τί θά γενοῦμε μέ τόσους βαρβάρους;Αλίμονο…!
Και τώρα τι θα γένουμε με τόσους βαρβάρους;;;

Ελληνόφωνους κι αλλόφωνους…
Μορφωμένους κι αμόρφωτους…
“Επαναστάτες” και πειθήνιους…

Τα πάντα νομίζοντες και ουδέν γνωρίζοντες…

Τελικά… η φτώχεια του πλούτου δεν ήτο η λύσις…!
Τί θά μπορούσαμε νά γενοῦμε; 
Μόνον ἕνα πρᾶγμα πλέον μποροῦμε νὰ γενοῦμε….

Ἕ λ λ η ν ε ς !

 
Υ.Γ. Οἰ  Ἕλληνες, πάντα λιγοστοί, μὰ πάντα μὲ τοὺς βαρβάρους τὰ ἔβαζαν! Καὶ πάντα νικούσαμε! Καὶ τώρα θὰ νικήσουμε… Μὰ πρέπει πρῶτα νὰ τοὺς δοῦμε ὅλους στὰ μάτια γιὰ νὰ μὴν γελαστοῦμε! Αὐτὴν τὴν φορὰ θὰ τελειώσουμε διὰ παντὸς μὲ τοὺς βαρβάρους. Τὸ ξέρουν! 
(Visited 19 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀλοίμονον, τί θά γενοῦμε μέ τόσους βαρβάρους;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀλοίμονον, τί θά γενοῦμε μέ τόσους βαρβάρους; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply