Ξεκίνησε ἡ κατάληψις τῶν Ἀθηνῶν ἀπό τούς Πακιστανούς;

Ξεκίνησε ἡ κατάληψις τῶν Ἀθηνῶν ἀπό τούς Πακιστανούς;Τὸ γεγονὸς εἶναι γνωστό.
Ἐπίσης εἶναι γνωστότατον πὼς οἱ εἰσαγγελεῖς, μὲ προεξάρχουσα τὴν Ράϊκου, εἶναι σὲ διακοπές. (Πρέπει νὰ εἶναι σὲ διαρκείας μᾶλλον… Δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικῶς!!!)
Τὰ ΜΑΤ μεριμνοῦν μόνον γιὰ τὸν βο(υ)λή.
Καὶ φυσικὰ ἡ κατάληψις τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου εἶναι κάτι ποὺ ἀφήνει ἐν τελῶς ἀδιάφορον τὴν πολιτεία, τὴν ἀστυνομία, τὸν στρατό, τοὺς «ἀντιφασῖστες», τοὺς ἀνθρωπιστές, τοὺς δοσιλόγους παντὸς εἴδους.

Ἀλήθεια, τό Σύνταγμα, ὄχι ἡ πλατεία, τὸ Σύνταγμα ὥς βασικὴ νομοθετικὴ ἀρχή, σέ ποιῶν τά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων ἔχει χωθεῖ;
Καί τό καλλίτερον;
Τί σημαίνει ἡ τελική τους προειδοποίησις;
Προσέξτε την…
Τὸν Σεπτέμβριο, ὅπως μᾶς ἐνημερώνουν, θὰ πρέπῃ νὰ περιμένουμε πολλά…
Ἀπό ποιούς;
Μὰ ἀπὸ τοὺς Πακιστανούς, ποὺ οὐδόλως βάλλεται ἡ χώρα τους ἀπὸ πόλεμο, τῶν ὁποίων ὁ δουλέμπορος Ἀσλάμ, μία γνωστότατη κουράδα, μᾶς ἀπειλεῖ πὼς θὰ μᾶς κάνῃ πόλεμο.

Τὸ ὅ,τι ἦλθαν τὰ ἄγρια νὰ διώξουν τὰ ἥμερα τὸ ἔχουμε πρὸ πολλοῦ ἀντιληφθεῖ.
Τὸ ὅ,τι τὰ ἥμερα ἔχουν πιάσει τὶς παραλίες ἐπίσης τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ…
Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ δὲν εἴχαμε ἀντιληφθεῖ εἶναι τὸ ὅ,τι οὔτε κἄν τὰ προσχήματα πλέον δὲν κρατοῦν τὰ κατακάθια.
Τώρα θέλουν νὰ ἰσοπεδώσουν ἐν τελῶς τὴν Ἀθήνα.
Καὶ κατὰ πῶς φαίνεται, δὲν ὑπάρχει καμμία δύναμις πρόθυμη νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσῃ.

Ὅσο γιὰ τὸ στράτευμα…
Χμμμ…. Μετὰ ἀπὸ τὶς ἀντεθνικὲς παρεμβάσεις Μπεγλίτη….
Μᾶλλον σὲ εὐνουχισμένον τὸ κατήντησαν.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 65 times, 1 visits today)
Leave a Reply