Στό Χάρβαρντ Ἀλέξη δέν εἶναι εὔκολο νά γίνῃ κατάληψις;

Ξέρετε τί ἔπαθα;
Εἶχε τὸν ἐξῇς τίτλο τὸ Ἔθνος: «Τσίπρας: δύσκολα κάνεις κατάληψη στὸ Χάρβαρντ». 
Πάτησα τρεῖς φορὲς στὸν σύνδεσμο καὶ μὲ …προωθοῦσε σὲ κάποιο ἄρθρον γιὰ τὴν βασιλικὴ οἰκογένεια τοῦ Λονδίνου, γιὰ τὴν ὁποίαν εἶχα μεγάλη ἀνησυχία καὶ πόνο!
Τέλος πάντων, τὴν βρῆκα τὴν δημοσίευσιν καὶ πράγματι διάβασα τὸ παραπάνω, ἀλλὰ ὄχι πλέον σὲ τίτλο, ἀλλὰ σὲ ἐρώτησιν μέσα στὴν συνέντευξιν, ποὺ ἀφωροῦσε στὸ GAPατο, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεώς του στὴν ΔΕΘ.

«…Η πρώτη ερώτηση που δέχθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν πως θα αντιδρούσε στην περίπτωση που ως φοιτητής του Χάρβαρντ έπρεπε να παρακολουθήσει διάλεξη του Γ. Παπανδρέου.

«Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Εκτός και αν το μάθημα είναι ‘τι δεν πρέπει να κάνει κάποιος για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση’. Βεβαίως και θα διαμαρτυρόμουνα αν ήμουν φοιτητής. Η κλίμακα της αντίστασης νομιμοποιείται από την αποδοχή της στο κοινωνικό σύνολο. Πάντως στο Χάρβαρντ θα ήταν λίγο δύσκολο να γίνει κατάληψη», απάντησε ο κ. Τσίπρας….»

πηγή 

Πολὺ μὲ διασκέδασε λοιπὸν ὀ Ἀλέξης. 
Ἔχει ἀπόλυτον ἐπίγνωσιν τοῦ ποιὸς εἶναι, ποιὲς εἶναι οἱ ἐντολές του καὶ γιὰ ποιὸν λόγο δρᾶ ἐδῶ κι ὄχι κάπου ἀλλοῦ. Δὲν θὰ μποροῦσε ΠΟΤΕ νὰ δράσῃ κάπου ἀλλοῦ! 
Δὲν θὰ τὸν ἀνέχονταν κάπου ἀλλοῦ! Δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ ὑπάρξῃ κάπου ἀλλοῦ!
Μόνον στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν θὰ μποροῦσε νὰ ὐπάρξῃ αὐτός!
Κι αὐτὸ φυσικὰ μόνον μὲ ἀνοχές, κατευθυντήριες γραμμὲς καὶ ἐντολές….
Ἔτσι δέν εἶναι Ἀλέξη; 

Σίγουρα στὸ Χάρβαρντ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν καταλήψεις τύποι σὰν τὸν Ἀλέξη. Οὔτε κἄν νὰ τὸ σκεφθοῦν δὲν θὰ μποροῦσαν. Ξέρετε φαντάζομαι τὸ γιατί…
Δὲν χρειάζονται ἐκεῖ Ἀλέξηδες. Ἐδῶ τοὺς χρειάζονται….
Καὶ πρὸς τοῦτο ὁ Ἀλέξης ἔχει πάρει πολὺν ἀέρα.

Πάντως δὲν ἀνησυχῶ.
Θὰ τὰ καταφέρῃ  συντόμως νὰ μᾶς ἀποδείξῃ τὸ εἶδος του. Καὶ μάλλιστα θὰ τὸ κάνῃ μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ οὐσιαστικῶς θὰ βάλῃ ταφόπλακα στὴν «ἀριστερὴ» γιὰ τὴν Ἑλλάδα. 

Ἄν τὲ Ἀλέξη…
Προχώρα…
Σὲ περιμένουμε…

Φιλονόη.  

(Visited 41 times, 1 visits today)
One thought on “Στό Χάρβαρντ Ἀλέξη δέν εἶναι εὔκολο νά γίνῃ κατάληψις;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Στό Χάρβαρντ Ἀλέξη δέν εἶναι εὔκολο νά γίνῃ κατάληψις; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply