Ὁ ΓΑΠ εἶναι ὑπαίτιος γιά τόν Σουλεϊμάν τόν «μεγαλοπρεπῆ» (ἀνανέωσις)

    Ὁ ἐθνικός μειοδότης καί οἱ χειροκροτητές του

Ὁ ἐθνικός μειοδότης καί οἱ χειροκροτητές του

Ὁ ἀκατονόμαστος φταίει γιά ὅλα αὐτά τά ὡραῖα πού βλέπουμε στήν ἑλληνική τηλεόρασι. Ὅταν εἶχε πάει στήν τουρκία καί ἔριχνε τίς ζεϊμπεκιές του (κακό χρόνο νἆχῃ), ὑπέγραφε καί ἐγγραφα γιά ἑλληνοτουρκικές δραστηριότητες μέσω τηλεοράσεως καί ῥαδιοφώνου. Δεῖτε παρακάτω τά σχετικά ἔγγραφα:

Ὁ ΓΑΠ εἶναι ὑπαίτιος γιά τόν Σουλεϊμάν τόν «μεγαλοπρεπῆ» (ἀνανέωσις)2Ὁ ΓΑΠ εἶναι ὑπαίτιος γιά τόν Σουλεϊμάν τόν «μεγαλοπρεπῆ» (ἀνανέωσις)1


 Ἡ ζεϊμπεκιά τοῦ ἀκατονόμαστου:

 

Μινώταυρος

 

 

 

 

 

(Visited 37 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ ΓΑΠ εἶναι ὑπαίτιος γιά τόν Σουλεϊμάν τόν «μεγαλοπρεπῆ» (ἀνανέωσις)

  1. Ὅλα αὐτὰ τὶ νόημα ἔχουν, Μινώταυρε; Αὐτὸς τὰ ἔκαμε καὶ οἱ ἄλλοι τὸν ἐψήφιζαν. Ἀκόμη καὶ τώρα, εἰς τὰς ,τελευταίας ἐκλογὰς ἐμάζεψε ψήφους μὲ τὸ τσουβάλι. Τώρα καλοπερνάει, ἐξακολουθεῖ νὰ τὰ οἰκονομάει, σὲ διαβάζει καὶ γελᾶ μὲ τὴν καρδιάν του. Καλὰ θὰ κάμῃς νὰ παύσῃς νὰ ἀσχολεῖσαι μὲ τὸν κύριον αὐτὸν.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ ΓΑΠ εἶναι ὑπαίτιος γιά τόν Σουλεϊμάν τόν «μεγαλοπρεπῆ» « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply