Ποιός διόρισε τό GAPατο στό Harvard;;

Όποιος κι αν ευθύνεται για τον διορισμό του στο Harvard ,για το ότι αυτός ο παλιάνθρωπος είναι ελεύθερος κι ωραίος και κάνει διακοπές ανενόχλητος , ωσάν να μην έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της Ελλάδος ,αποκλειστική και κύρια ευθύνη φέρουμε ΕΜΕΙΣ και ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ!!Ποιός διόρισε τό GAPατο στό Harvard;;1

Σεμέλη 

Εδώ και καιρό οι πληροφορίες ήθελαν τον Γιώργο Παπανδρέου να βρίσκει δουλειά στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και να μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του στη διαχείριση και στην οικονομία (!) στους νέους φοιτητές, χάρη στην Γιάννα Αγγελοπούλου. Από το περιβάλλον του Γιώργου Παπανδρέου διαψεύδονταν αυτές οι φήμες, όμως τώρα ο Βηματοδότης μας βάζει … ψύλλους στα αφτιά!Ποιός διόρισε τό GAPατο στό Harvard;;4

Το Ίδρυμα Angelopoulos Public Leaders του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, το οποίο ίδρυσε και χρηματοδοτεί αποκλειστικά το ζεύγος Θόδωρου και Γιάννας Αγγελόπουλου πρόκειται να εντάξει τις προσεχείς εβδομάδες, στο πρόγραμμά του, τους πρώτους πολιτικούς ηγέτες που ολοκλήρωσαν τον πολιτικό τους βίο και τώρα καλούνται, μετά από σχετική εκπαίδευση, να προσφέρουν τα… φώτα τους.ÁÈÇÍÁ - Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ ÂÕÑÙÍ ÐÏËÕÄÙÑÁÓ ÐÁÑÁÄÉÄÅÉ ÓÔÏÍ ÐÑÏÅÄÑÑÏ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ ÔÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÔÙÍ ÅÊËÏÃÙÍ ÔÇÓ 17çò ÉÏÕÍÉÏÕ.(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÉÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Σύμφωνα με τον «Βηματοδότη» τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς κ. Γ. Παπανδρέου, θα ενδιέφερε η ένταξή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τώρα θα πείτε, ο κ. Παπανδρέου διδάσκει ήδη στο Harvard. Σύμφωνα με τον «Βηματοδότη», ο κ. Παπανδρέου δεν είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας. Ονομάσθηκε «visiting fellow», δηλαδή επισκέπτης διδάσκων στο Institute of Politics του Kennedy School του Χάρβαρντ, το οποίο είναι τμήμα εντελώς ανεξάρτητο, από το τμήμα Angelopoulos Public Leaders Program του Χάρβαρντ.ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÇÓ ÃÃ ÔÇÓ ÊÅ ÔÏÕ ÊÊÅ, ÁËÅÊÁÓ ÐÁÐÁÑÇÃÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÑÏÔÁÓÇ ÍÏÌÏÕ ÊÁÔÁÑÃÇÓÇÓ ÔÏÕ ÌÍÇÌÏÍÉÏÕ, ÔÙÍ ÅÖÁÑÌÏÓÔÉÊÙÍ ÍÏÌÙÍ ÊÁÉ ÔÙÍ ÄÁÍÅÉÁÊÙÍ ÓÕÌÂÁÓÅÙÍ (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Οι επισκέπτες καθηγητές επιλέγονται από το Ινστιτούτο Πολιτικής, συναντώνται με ομάδες φοιτητών, συντονίζουν συζητήσεις για επίκαιρα θέματα με βάση την πείρα τους από τη δημόσια και την πολιτική ζωή, αλλά και μετέχουν σε μαθήματα πολιτικής μαζί με καθηγητές του Χάρβαρντ.

apospasma.gr

(Visited 22 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ποιός διόρισε τό GAPατο στό Harvard;;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιός διόρισε τό GAPατο στό Harvard;; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Συμφωνῶ ἀπολύτως, Σεμέλη. Ἐμεῖς φέρομεν τὴν εὐθύνην. Ὅσον διὰ τὸ ποῖος τὸν ἐδιώρισεν εἰς τὸ Χάρβαρτ θέλει καὶ ἐρώτημα; Ὑπῆρξε καλὸς ὑπάλληλος, ἔφερε τὴν ἀποστολήν του πέρας ἐπιτυχῶς καὶ οἱ αὐθένται του τὸν ἀνταμείβουν ὄχι μόνον διότι εἶναι εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὴν ἀπόδοσίν του, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ χρησιμεύσῃ ἡ ἀνταμειβὴ αὐτὴ ὡς κίνητρον καὶ εἰς τοὺς μετ’ αὐτὸν ὑπαλλήλους, ὅπως ὁ Σαμαρᾶς καὶ ὁ μετ’ αὐτὸν ἐπερχόμενος Τσίπρας (ὁ Μιχαλολιᾶκος λόγῳ βλακείας καὶ παλαιομοδιτισμοῦ εἶναι ἐκτὸς),καὶ ὅλα αὐτὰ βεβαίως πρὸς δόξαν ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων οἵτινες κατ’ ἔξιν καὶ ἐξακολούθησιν τυφλοὶ τὰ τ’ ὦτα τόν τε νοῦν τὰ τ’ ὄμματ’ ἐσμέν!

Leave a Reply