Τὰ κτήνη ἐν δράσει!

Τὸ τὶ ἔχω αἰσθανθεῖ μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς εἰκόνες, εἰλικρινῶς, ἀδυνατῶ νὰ τὸ περιγράψω!
Εἶναι τοὐλάχιστον ὀργή, μαζὺ μὲ πόνο, μαζὺ μὲ πόθο γιὰ νὰ πράξω τὰ ὅμοια σὲ αὐτὰ τὰ κτήνη!
Ἀπὸ τὴν μία κρεμοῦν σὲ τσιγκέλια ἀγαθὰ ζωντανά, μέσα στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, δηλώνοντας ἐπισήμως πὼς εἶναι «καθαρότερον τὸ κρέας τοῦ σκύλου ἀπὸ αὐτὸ τοῦ χοίρου» κι ἀπὸ τὴν ἄλλην καταπατοῦν κάθε ἔθος καὶ κάθε ἦθος τῆς χώρας ποὺ τοὺς φιλοξενεῖ!Τὰ κτήνη ἐν δράσει!


Εἰλικρινῶς, ἐὰν περνοῦσε ἀπὸ τὸ χέρι μου, δὲν θὰ τὸ σκεπτόμουν διόλου!
Τὰ κτήνη… Ποὺ πράγματι χρειάζονται ἀκριβῶς τὴν ἰδίαν μεταχείρισιν!

Φιλονόη.  

Υ.Γ. Τὸ χειρότερό μου εἶναι ποὺ καμαρώνουν!!! Αὐτὸ πιά…

φωτογραφία

 

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply