Κι ὅμως, τὸ πραξικόπημα ἔγινε!

Κι ὅμως, τὸ πραξικόπημα ἔγινε!Ναί, ἔγινε.
Μόνον ποὺ ἔγινε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸ κατήγγειλαν!
Ἔγινε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ  ὑποτίθεται πὼς ἐκλήθησαν νὰ διοικήσουν τὴν χώρα νομίμως, ἠθικῶς κι ἐντίμως.
Καὶ δὲν τὸ ἔκαναν!
Κι ὄχι μόνον δὲν τὸ ἔκαναν.. ἀλλὰ ἀξιώνουν τιμωρία γιὰ ὅλους ἐμάς, ποὺ τότε εἰλικρινῶς ἐκνευρισμένοι πασχίσαμε  νὰ καταλάβουμε!
Ἀλλά νά καταλάβουμε τί;
Κάτι ἡ διαίσθησις… Κάτι ἡ λογική μας… Κάτι ἡ μνήμη μας, μὰς ὁδηγοῦσαν στὸ συμπέρασμα πὼς  ἐδῶ πέφτει δούλεμα χονδρό…

Καὶ τελικῶς δὲν λαθέψαμε…
Οἱ ἀποκαλύψεις διαδέχονταν ἡ μία τὴν ἄλλην, γιὰ νὰ φθάσουμε σήμερα νὰ ἔχουμε ὁμολογίες…

Κι ὅμως… Τὸ πραξικόπημα συνέβῃ!
Καὶ δὲν ὑπῆρξε καμμία ἀντίδρασις…
Ὅπως δῆλα δὴ συμβαίνει πάντα μὲ τὰ πραξικοπήματα σὲ ἐτοῦτον τὸν τόπο!

Φιλονόη.

Μπορεῖτε νὰ δεῖτε κι ἐδῶ κάποιες ἀκόμη ἀποκαλύψεις:

Τὸ πραξικόπημα ποὺ δὲν ἔγινε!

Υ.Γ. Ἔχουν μοῦτρα νά ὁμιλοῦν ἀκόμη; Θὰ  τὸ θέσω ἀλλοιῶς… Νὰ θυμόμαστε πάντα τὴν προσπάθεια χειραγωγήσεως τοῦ μΠΑτΣΟΚ ἀπὸ τὸ GAPατο, πρὸ κειμένου νὰ τὸ ξαναπάρῃ στὰ χέρια του, μετὰ τὴν βεβαιωμένη ἀποτυχία τοῦ Μπενοβούβαλου. Γιὰ σκεφθεῖτε.. Τί νά μᾶς ἑτοιμάζουν ἄρα γέ; Καί γιατί αὐτός ὁ χλεχλές ὑπάρχει ἀκόμη, ἔχει λόγο καί …παγκόσμιο «ῥεῦμα»;;

 φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply