Παῦλος Μελᾶς.

 

Σαν σήμερα εφονεύθη ο Παύλος Μελάς… Ο βίος του, τα κατορθώματά του, ο θάνατός του… μια ιστορία ολάκερη ηρωισμού και ανιδιοτέλειας… Θαρρείς πως τούτος εδώ, ξεπετάχτηκε μέσα από τα Έπη του Ομήρου για να αποδείξει πως οι Ήρωες πεθαίνουν μία φορά… μα Αθάνατοι μένουν για πάντα…!

Απόδραση από την μετριότητα λοιπόν… Νά σκοπός μιας ζωής…!

«… Αἰσθάνομαι πολύ, ὁ δυστυχής, τὴν εὐτυχία ποὺ ἀφήνω, αἰσθάνομαι ὅτι μ’ ὅλον τὸν ἀνήσυχον καὶ νευρικὸν χαρακτῆρα μου, ὁ βίος ὁ ὁπο

ῖος μου ἁρμόζει περισσότερον, εἶναι ὁ ἥσυχος καὶ ὁ οἰκογενειακός. Ἀλλ’ ἀπὸ τινός δὲν ἠξεύρω τί ἔπαθα… ἔγινα ὄργανον δυνάμεως πολὺ μεγάλης, ὡς φαίνεται, ἀφοῦ ἔχει τὴν ἰσχὺν νὰ κατασιγάση ὅλα τὰ ἄλλα αἰσθήματά μου καὶ να μὲ ὠθῇ διαρκῶς πρὸς τὴν Μακεδονία…»

Παύλος Μελάς ή Καπετάν Μίκης Ζέζας
Μακεδονομάχος
Αξιωματικός Πυροβολικού του Ελληνικού Στρατού
(29 Μαρτίου 1870 – 13 Οκτωβρίου 1904)

 
(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply