Καὶ τοὺς νεφρούς τους πωλοῦν, ἀλλὰ δὲν σὲ ἄκουσα νὰ τὸ ἀναφέρῃς…

Καὶ τοὺς νεφρούς του πωλοῦν, ἀλλὰ δὲν σὲ ἄκουσα νὰ τὸ ἀναφέρῃς...Καὶ τὰ κορμιά τους πωλοῦν…
Καὶ τὴν ψυχή τους στὸν διάολο πωλοῦν Σπηλιωτόπουλε. Ἀλλὰ ἐπίσης δὲν ἄκουσα νὰ τὸ ἀναφέρῃς…..

Ἔχεις ἀντιληφθεῖ βρέ ἀπίστευτε πώς κάτι τέτοιο δέν τό ἐπέλεξαν ἀλλά τούς τό ἐπέβαλλαν;
Ἐσύ καί οἱ ὅμοιοί σου δέν τό ἐπετύχατε ὅλο αὐτό;
Οἱ ἄχρηστοι, οἱ ἠλίθιοι καί οἱ ἀνίκανοι δέν ὁδηγήσατε τήν χώρα στή μέ παρέκει;
Κι ἔχεις θράσος καί ἐμφανίζεσαι βρέ ἀπίστευτε; 

 

Καλά, δέν σοῦ εἶπαν ἀπό τό κόμμα πώς καλλίτερα τό ἔχουν νά σέ ντύνουν παρά νά μιλᾶς; Τί στό καλό; Σοῦ ἔκοψαν τό ἐπίδομα γιά τά ΑΡΜΑΝΙ καί βγῆκες παγανιά μήπως καί στό ξαναδώσουν;  

Βρέ, ἐκεῖ στὸ νέα-ντημοκρατία, δέν εἴπαμε νά μήν προκαλεῖτε;
Δέν σᾶς εἴπαμε νά μαζέψετε τούς κάφρους, τούς ἠλιθίους καί τούς ἀνεπαγγέλτους;
Τί στό καλό;
Ἔως πότε θά τούς ἔχετε ἀμολυτούς;

Κᾶντε ὅ,τι εἶναι νὰ κάνετε καὶ δρόμο. Ἀδειᾶστε μας τὴν γωνιά.
Ἔχουν κι ἄλλοι σειρὰ γιὰ φτύσιμο.

Ἀν τέ… Τὸ παρακάνατε…

Κι ὅσο γιὰ τὸν ἀπίθανο Σπηλιωτόπουλο, ποὺ τόσον καιρὸ ἦταν μουγκός, τοῦ συστήνω μὲ ὅλην μου τὴν καρδιὰ νὰ ξαναμουγκαθῇ. Διαφορὰ δὲν ἔχει ὁ λόγος του ἀπὸ τὴν ἀφωνία.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς χαμένη ὑπόθεσις εἶναι κι αὐτός, ὅπως ὅλοι σας…

Ἄν τέ… Νὰ τελειώνουμε.

Βαρεθήκαμε.

Φιλονόη.

φωτογραφία

 

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply