Ἐὰν κι ὁ τΣΥΡΙΖΑ τιμᾶ τὸν Παῦλο Μελᾶ…

__ν κι _ τΣΥΡΙΖΑ τιμ_ τ_ν Πα_λο Μελ_...

ἀντιπαρακμή

Τὴν σώσαμε τὴν Πατρίδα παλληκάρι…

Ἤ ὄχι;
Διότι μὲ ἐτούτους ποὺ ἔχουμε μπλέξει, ὄχι Πατρίδα, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸν ἀέρα στὰ πανιά της δὲν πρόκειται νὰ σώσουμε…

Ὁ τΣΥΡΙΖΑ Καστοριᾶς, διὰ τοὺ ἐκπροσώπου του, κατέθεσε στεφάνι στὴν μνήμη τοῦ Μακεδονομάχουν Παύλου Μελᾶ!
Ναί, μὴν γελᾶτε…
Συνέβῃ κι αὐτό!

Ὄχι, δὲν πῆρα ἐργολαβία τὴν προάσπισιν τῆς ἐννοίας «Πατρίς»!
Πῶς θά μποροῦσα ἄλλως τέ;

Ἁπλῶς εἶναι ἀπίστευτα γελοῖον τὸ νὰ βλέπω αὐτοὺς ποὺ ξεπουλοῦν τὴν χώρα, καὶ ἰδίως αὐτοὺς ποὺ θεωροῦν πὼς ἡ Μακεδονία ἀνήκει στοὺς σλαυοσκοπιανούς, νὰ ἔρχονται καὶ νὰ καταθέτουν στεφάνη τιμῆς στὸν ἥρωα ποὺ τὴν ὑπερασπίστηκε!
Ἐὰν δὲν μᾶς δουλεύουν, τότε μᾶλλον ἐκεῖνος ὁ δημοσιοκάφρος τῆς Αὑγῆς εἶχε δίκαιον.
Πράγματι οἱ ἀριστερΗ ἔχει βάλει σὰν στόχο τὴν ἔννοια «Πατρίς», πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀφήσῃ τίποτα ὄρθιο στὴν Πατρίδα!!!

Ἀλλὰ θὰ τὸ ζήσουμε κι αύτό…
Εἴπαμε, πρῶτα γκρεμίζεις ἕνα κτίριον καὶ μετὰ τὸ ξαναφτιάχνεις ἀπὸ τὴν ἀρχή…

Φιλονόη.

(Visited 21 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἐὰν κι ὁ τΣΥΡΙΖΑ τιμᾶ τὸν Παῦλο Μελᾶ…

  1. Δὲν τοὺς εἶδα τὴν Κυριακὴν τὸ ἀπόγευμα εἰς τὸ ἐν Ἀθήναις μνημεῖον τοῦ ἥρωος! Ἐν πάσει περιπτώσει ἐφ΄ ὅσον οἱ ὁμογάλακτοι ἀδελφοί των πωλοῦν ἐθνικισμὸν χωρὶς νὰ εἶναι ἐθνικισταὶ οὔτω καὶ αὐτοὶ πωλοῦν πατριωτισμὸν χωρὶς νὰ εἶναι πατριῶται. Τὸ πράγμα φαίνεται νὰ “πουλάει” ἔστω καὶ ἐν τῆ ἀπουσίᾳ τῶν πραγματικῶν ἐθνικιστῶν καὶ πατριωτῶν

    • Κᾶτσε… Ἀπὸ τὴν περιφέρεια ξεκινᾶ τὸ σῶμα τὴν ἀποδόμησιν. Ἐὰν ξεκινήσῃ ἀπὸ τὸ κέντρο θὰ πάῃ ἀπὸ …ἔμφραγμα!!!

Leave a Reply