Ἡ ἀρχαιότερη πόλις τῆς Εὐρώπης;

Στη φωτογραφία εικονίζεται μια κατοικία δύο δωματίων που βρισκόταν στην αρχαία πόλη

Στη φωτογραφία εικονίζεται μια κατοικία δύο δωματίων που βρισκόταν στην αρχαία πόλη

Φαντάζομαι πὼς κι αὐτὸ τὸ εὕρημα θὰ εἶναι Θρακικό

Διότι ὅ,τι βρίσκουν οἱ Βούλγαροι, εἶναι πάντα θρακικό.
Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς ἔχουν πεῖ, καὶ γιὰ τὸ ὁποῖον ζορίζονται ἐὰν ἐρωτηθοῦν, εἶναι τὸ ποιοὶ ἦταν οἱ Θρᾶκες.
Δυστυχῶς γιὰ αὐτούς, γνωρίζουν… Ἁπλῶς δὲν τοὺς ἀρέσει νὰ τὸ παραδέχονται…
Κι ἔτσι αὐτοὶ μᾶς προκύπτουν ἀπόγονοι …Θρακῶν κι ἐμεῖς χασκογελᾶμε ἠλίθια!

H αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης

Εντοπίστηκε στη Βουλγαρία και είναι ηλικίας 4.200-4.700 ετών

Λονδίνο

Ομάδα αρχαιολόγων ανακάλυψε ερείπια και σειρά ευρημάτων σε μια περιοχή της Βουλγαρίας που υποδεικνύουν την ύπαρξη μιας πόλης ηλικίας 4.200-4.700 ετών. Αν η ανακάλυψη επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την αρχαιότερη πόλη που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η ανακάλυψη

Οι ανασκαφές γίνονται στα περίχωρα της πόλης Προβάντια που βρίσκεται 40 χλμ μακριά από τη Βάρνα κοντά στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν την ύπαρξη μιας κοινότητας με οργάνωση και δομές πόλης. Η κοινότητα ήταν οχυρωμένη και μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί κατοικίες και χώροι θρησκευτικής λατρείας.

Το πρώτο ευρωπαϊκό κέντρο εμπορίου

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών αναφέρουν ότι στην πόλη αυτή ζούσαν περίπου 350 άτομα και από τα ευρήματα φαίνεται ότι η πόλη ήταν κέντρο παραγωγής και εμπορίας αλατιού. Η εμπορική δραστηριότητα της πόλης και τα οφέλη που προέκυπταν από αυτήν οδήγησαν, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, τους κατοίκους στο να την οχυρώσουν. Αν η ηλικία της πόλης επιβεβαιωθεί αυτό θα σημαίνει ότι ήταν 1.500 χρόνια παλαιότερη από τις πρώτες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, ο (οργανωμένος) πολιτισμός της οποίας θεωρείται ο αρχαιότερος της Ευρώπης.

βῆμα

(Visited 15 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ἡ ἀρχαιότερη πόλις τῆς Εὐρώπης;

  1. Φυσικὰ καὶ εἶναι Θρακικὸν Φιλονόη καὶ δὲν ἀντιλαμβάνομαι ποῦ εἶναι τὸ πρόβλημα. Οἱ Βούλγαροι ἐξ .ἄλλου οὐδέποτε ἰσχυρίσθησαν ὄτι εἶναι ἀπόγονοι Θρακῶν. Τὸ λάθος ἐν προκειμένῳ εὑρίσκεται εἰς τὸν τίτλον τοῦ ἄρθρου. Δυστυχῶς διὰ τοὺς γράψαντας ὑπάρχουν ἀρκεταὶ παλαιότεραι πόλεις εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ δὴ εἰς τὸν μείζονα Ἑλληνικόν χῶρον τμῆμα τοῦ ὁποίου εἶναι καὶ ἡ Θράκη.

    • Οἱ Βούλγαροι Νικόλαε σαφῶς καὶ ἰσχυρίζονται, τοὐλάχιστον στὶς ξεναγήσεις τους, πὼς προέρχονται ἀπὸ Θρᾶκες. Ὄχι ὅλοι, ἀλλὰ αὐξάνονται διαρκῶς. Ἤμουν αὐτήκοος μάρτυς!

      • ὅχι Φιλονόη. Ἄν ἐνίοτετσυμβαίνει τοῦτο, προέρχεται ἀπὸ Βουλγάρους οἱ ὁποῖοι ὄντως ἕλκουν τὴν καταγωγήν των ἐκ Θράκης, ὅπως ἐξ ἄλλου ὑπάρχουν καὶ γνήσιοι μακεδόνες εἰς τὴν Βαρδάρσκαν μὲ πρῶτον καὶ καλλίτερον τὸν Γρουέφσκυ. Οἱ γνήσιοι ὅμως Βούλγαροι οὐδέποτε ἰσχυρίσθησαν ὅτι εἶναι ἀπόγονοι θρακῶν οὔτε’τοῦτο ἐξ ἄλλου διδάσκεται εἰς τὰ σχολεῖα τῆς Βουλγαρίας. .

      • Δὲν ξέρω Νικόλαε. Ἴσως νὰ ἔχῃς ἐσὺ τὸ δίκαιον. Ἡ δική μου ἐμπειρία ὅμως ἦταν …ἀπογοητευτική!

Leave a Reply