Φᾶτε μπουμποῦκο!

Δὲν μὲ πειράζει ποὺ εἶναι τόσο στὴν κοσμάρα του. 
Οὔτε ποὺ εἶναι τόσο ἠλίθιος.
Οὔτε ποὺ πάει σὰν τὴν βάρκα στὸ κύμα…Φᾶτε μπουμποῦκο!

 

Μὲ πειράζει ποὺ κάποιοι τὸν πιστεύουν ἀκόμη.
Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ κάποιοι, ἄς φᾶνε μπουμποῦκο!

Ἐγὼ περιμένω νὰ τοῦ ΤΡΙΨΩ ΣΤΑ  ΜΟΥΤΡΑ ΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ!Φᾶτε μπουμποῦκο!2

 

Διότι θὰ τοῦ τὴν τρίψω!
Δὲν θὰ τὸ γλυτώσῃ!

Φιλονόη.  

Υ.Γ.1. Κι ὄχι μόνον θὰ τοῦ τὴν τρίψω, ἀλλὰ θὰ τὸν θὰ τὸν βάλω καὶ νὰ πληρώσῃ τὰ σπασμένα! Καὶ θὰ τὰ πληρώσῃ! Κι αὐτὸς καὶ οἱ ὑπόλοιποι παληλίθιοι ποὺ πηγαινοέρχονται μέσα στὴν βο(υ)λή, σὰν νὰ εἶναι τσιφλίκι τους. Νὰ τοῦ τὸ πεῖτε!

Υ.Γ.2. Ἡ χρεοκοπία, νὰ τοῦ πεῖτε, μᾶς ἔχει συμβεῖ ἤδη, ἀλλὰ τέτοια νούμερα ποὺ εἶναι τὰ νούμερα πασχίζουν νὰ μᾶς τὴν ἀποκρύψουν(!!!) , πρὸ κειμένου νὰ διασώσουν τοὺς χρηματοδότες τους, τὶς τραπεζοῦλες….

Υ.Γ.3. Ἐπίσης νὰ τοῦ πεῖτε, πὼς τὸ κουτόχορτο τὸν ἔχει βαρέσει στὸν ἐγκέφαλο. Νὰ μὴν κυκλοφορῇ πολὺ πολύ… Ὅλο καὶ κάτι περιττώματα σκύλου κυκλοφοροῦν…. Μὴν τὰ πατήσῃ καὶ χαλάσει τὸ λουστρίνι…

(Visited 14 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Φᾶτε μπουμποῦκο!

  1. Φιλονόη παραληρεῖς ἄνευ οὐσίας καὶ τοῦτο εἶναι θυμοφθόρον πολύ. Διότι πρῶτον, τὸ πλᾶσμα αὐτὸ δὲν εἶναι ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης καὶ δεύτερον τίποτα δὲν πρόκειται νὰ τοῦ τρίψῃς εἰς τὴν μούρην. Τίποτα καὶ ποτὲ διότι ὅ,τι ἔχουν πράξει ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν τὴν ἰδικήν μας νομιμοποίησιν.Ἀντὶ λοιπὸν νὰ ἀσχολεῖσαι μὲ ἄπιαστα ὄνειρα καὶ νὰ χαλᾶς τῆν ὑγείαν σου, λησμόνησέ τους ὅλους αὐτούς, καὶ σκέψου πῶς θὰ άνασκουμπωθοῦμε καὶ θὰ ΕΡΓΑΣΘΟΥΜΕ νὰ κάνουμε κάτι νὰ ἐλευθερώσουμε αὐτὴν τὴν ἔρημον πατρίδα.
    Αὐτὴ εἶναι ἡ δική μου πρότασις εἰς γενικὰς γραμμάς. ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΜΕ! Πῶς; Αὐτὸ εἶναι πρὸς συζήτησιν.

    • Δὲν χαλῶ τὴν ὑγείαν μου Νικόλαε. Μὴν σκᾶς. Ἁπλῶς διαισθάνομαι πολλὰ γιὰ αὐτὸν εἰδικῶς.
      Ὅσο γιὰ τὸ νὰ ἐργασθοῦμε… Ὀρθότατον! Συμφωνοῦμε. Ἀλλὰ νὰ μὴν ἔχουμε δίπλα μας κι ἀπὸ ἐπάνω μας ὅλους αὐτοὺς ποὺ θὰ καταστρέφουν τὴν ἐργασία μας… Ἐν τάξει;

Leave a Reply