Νέο κόμμα; Ἄν τέ… Μὲ τὸ καλό! Νὰ πάρετε καὶ τὸν Πάγκαλο!


Νέο κόμμα; Ἄν τέ... Μὲ τὸ καλό! Νὰ πάρετε καὶ τὸν Πάγκαλο! Νέο κόμμα ζητᾶ καὶ μαγειρεύει ὁ Χουντοχοΐδης. Τὸ ἴδιο κι ὁ Λοβέρδος. Τὸν μόνον ποὺ ξέχασαν εἶναι τὸν Πάγκαλο. (Καὶ ἡ Τζούλια δὲν θὰ τοὺς κακόπεφτε….)

Δὲν ξέρω ἐὰν τὸ ἔχετε καταλάβει, ἀλλὰ ζοῦμε κοσμοϊστορικὲς στιγμές!
Ὁ κόσμος καίγεται καὶ τὸ …τοῦτ, κτενίζεται! Ἡ δουλειὰ δὲν εἶναι ὅμως ντροπή… Καμμία δουλειὰ δὲν εἶναι ντροπή…
Κι αὐτὲς οἱ πόρνες τῆς «πολιτικῆς» ἔχουν μάθει μία δουλειά… Τώρα θά τήν ξεμάθουν;

Φτιάχνουν λοιπὸν νέο κόμμα….
Οὐσιαστικῶς τὸν χαβά τους! 

Συζητᾶμε μόνον γιὰ μία ἐπαναλαμβανομένη συμπεριφορά, τῶν ἰδίων προσώπων, ποὺ ἔχουν ἐθιστεῖ στὴν ἐξουσία, ἀλλὰ ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ξεχωρίσουν ἀκόμη καὶ τὰ πασιφανῆ! Οὔτε δύο γαϊδουριῶν τὰ ἄχυρα μποροῦν νὰ χωρίσουν…. 
Κι ὅμως… Ἐὰν τὸ καλοεξετάσουμε,  ὅλοι αὐτοὶ ποὺ προβάλλονται παραμένουν ἄχρηστοι, ἠλίθιοι, κουδουνισμένοι, ἀλλὰ πάντα φιλόδοξοι καὶ πανέτοιμοι νὰ διατηρήσουν τὴν ἐξουσία, ποὺ ὑφάρπαξαν, χρησιμοποιώντας ὅλα τὰ θεμιτὰ κι ἀθέμιτα μέσα! Καὶ μέσα σὲ αὐτὰ φυσικὰ καὶ τὰ κόμματα…
Δῆλα δή, θὰ ἀλλάξῃ ὁ Μανωλιὸς καὶ θὰ βάλῃ τὰ ῥοῦχα του ἀλλοιῶς… Τὰ ἴδια σάπια λαχανικά, ἀπὸ τὸν ἴδιο μανάβη, στοὺς ἴδιους ἀομμάτους….   Ἤ διαφορετικῶς οἱ ἴδιες πόρνες ὑπὸ νέαν διεύθυνσιν!

Δὲν μὲ ἐνοχλεῖ λοιπὸν ποὺ ξεκινοῦν νέο κόμμα. Οὔτε ποὺ θὰ πασχίσουν νὰ τραβήξουν μαζύ τους ὅ,τι πιὸ σάποιο κινεὶται στὴν χώρα μας… Μόνον ποὺ θὰ βλέπω τὰ ἴδια κοπρόσκυλα μὲ ἐνοχλεῖ…. Ὄχι διότι δὲν τὰ ἔχω συνηθίσει, ἀλλὰ διότι ἀργοῦμε ἀκόμη νὰ δοῦμε τὴν ἄσπρη ἡμέρα… Συνεπῶς τὰ σκουπίδια, οἱ φελλοί, οἱ κουράδες, ὅπως πάντα θὰ ἐπιπλέουν… Καὶ κατ’  ἐπέκτασιν θὰ προβάλλονται ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαθλιώσεως…. Κι ἐμεῖς θὰ περιμένουμε… Διότι μόνον αὐτὸ ἔχουμε νὰ κάνουμε γιὰ τὴν ὥρα….
Μὲ ἐνοχλεῖ ὅμως καὶ κάτι ἄλλο… Τὸ ὅ,τι κάποιοι θὰ τοὺς ἀκολουθήσουν.  Κι ὄχι μόνον θὰ ἀκολουθήσουν, ἀλλὰ θὰ στηρίξουν κι ἐλπίδες ἐπάνω τους… Δῆλα δὴ θὰ τρέχουν πίσω τους, κρεμασμένοι, παρακαλῶντας κι ἐλπίζοντας νὰ πάρουν πίσω κάτι ἀπὸ τὴν παλαιά τους ζωή…  Δίχως κρίσι, σκέψι, θέλησι… Πάντα μὲ μπαστουνάκια… Πάντα κρεμασμένοι στὰ ἅρματα ἄλλων, ποὺ ὅμως τοὺς ἔχουν πολλάκις ἀποδείξει πὼς δὲν εἶναι ἅρματα ἀλλὰ κουβάδες…. Καὶ μάλλιστα κουβάδες τρύπιοι, ἀπὸ στέρφο πηγάδι…

Φιλονόη. 

(Visited 15 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Νέο κόμμα; Ἄν τέ… Μὲ τὸ καλό! Νὰ πάρετε καὶ τὸν Πάγκαλο!

  1. Ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις Φιλονόη! Δὲν εἶναι Χουντοχοΐδης ἀλλὰ Χρυσοχοΐδης. Θὰ ἦτο Χουντοχοΐδης ἐὰν δὲν ἦτο ἐκλεγμένος ἀλλὰ εἶχε ἔλεθει καὶ εἶχε καθήσει εἰς τὸν σβέρκον μας μὲ τὸν τσαμπουκᾶν του καὶ ὄχι ἐπειδὴ ἐμεῖς ἐσκύψαμε.

Leave a Reply