Κάτι οἱ σειρῆνες, κάτι οἱ «ἐπαναστάσεις»… Ἄς ἑτοιμαζόμαστε καλοῦ κακοῦ…

Κάτι οἱ σειρῆνες, κάτι οἱ «ἐπαναστάσεις»... Ἄς ἑτοιμαζόμαστε καλοῦ κακοῦ...

 

Εἶπα νὰ μὴν τὴν γράψω τὴν …κακή μου τὴν κουβέντα, ἀλλὰ δὲν γίνεται… Δὲν μὲ ἀφήνουν νὰ ἡσυχάσω…

Ἐδῶ καὶ χρόνια μᾶς ἔχουν ζαλίσει τὰ αὐτιὰ μὲ τὶς καταγραφὲς ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιον τῶν Μάγιας ποὺ ὁσονούπω φθάνει στὴν λήξι του.
Ἰδοῦ… Μίαν ἀνάσα εἴμαστε ἀπὸ τὸ πέρας τῆς ἡμερολογιακῆς καταγραφῆς τῶν Μάγιας… Μία τόση δὰ ἀνάσα…
Πόσες τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἔχουμε σήμερα; 23; Ὡραῖα! Σὲ ἕναν μήνα καὶ τρεῖς ἤ τέσσερις ἤ δεκατέσσερις ἡμέρες (διαλέξτε ἐσεῖς…) θὰ ἔλθῃ ἡ καταστροφὴ τοῦ κόσμου! Σωστά; (Δὲν θέλω νὰ τὸ χάσω αὐτὸ ὅμως… Κοντεύουμε γιὰ νὰ τὸ ζήσω… Κοντεύουμε!)
Στὸ μεταξὺ καταφύγια πέντε καὶ  …δεκαπέντε ἀστέρων κατασκευάζονται, πρὸ κειμένου νὰ φιλοξενήσουν τοὺς «ἐκλεκτούς»! (Δῆλα δὴ τὰ τσιράκια τους κι αὐτοὺς ποὺ θὰ μποροῦν νὰ πληρώσουν τὸ βάρος τους σὲ χρυσάφι!!!)
Γιατί;  Ἔχουμε ἀναρωτηθεῖ μήπως; Ἤ τό θεωροῦμε φυσιολογικό; Ἤ μήπως περιμένουμε τούς ἐξωγηΐνους γιά νά μᾶς ἐπιτεθοῦν ἤ νά μᾶς …σώσουν;

Ἀγαπητοὶ φίλοι! Ἄς σοβαρευτοῦμε ἐπὶ τέλους!

Διότι:

 1. Τὸ τὶ ἤθελαν νὰ μᾶς μεταφέρουν οἱ Μάγιας, εἶναι κάτι ποὺ τὸ γνωρίζουν μόνον οἱ …Μάγιας!!! Ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νὰ ζοῦμε στὴν …κοσμάρα μας!!!
 2. Ὁ κόσμος αὐτὸς πάντα ἔτσι ἦταν! Οὐδέποτε τὸν ἔφτιαξε ἄνθρωπος ἤ θεός! «…κόσμον τόνδε, τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽  ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα….» (Ἡράκλειτος) Κι ἔτσι θὰ μείνῃ! Μᾶς ἀρέσει δὲν μᾶς ἀρέσει!!!
 3. Ἐτοῦτο τὸ ἄτιμον σαρκίον ποὺ ἐντὸς του διαβιοῦμε, εἶναι ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΝ γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ὑπάρχουμε ΜΟΝΟΝ στὸν πλανήτη Γῆ! Ἐὰν πᾶμε κάπου ἀλλοῦ θὰ …ψοφήσουμε! Γιατί λοιπόν κάποιοι ἄλλοι νά ῥισκάρουν τήν ἐπιβίωσίν τους, παθαίνοντας αὐτό πού θά παθαίναμε ἐμεῖς ἐάν τούς ἐπισκεπτόμασταν; Ὅπως ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν Γῆ μας, ἔτσι καὶ οἱ ἄλλοι, οἱ ὅποιοι ἄλλοι «ἐξωγήϊνοι» ἤ ἐξωγήϊνοι, , ἀδυνατοῦν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν δική τους. Ἤ μήπως ὁ ὅποιος δημιουργός πέταγε ζαριές στήν τύχη καί τοῦ προέκυψαν μία Γῆ ἐδῶ καί μία παρακάτω καί μία ἀκόμη πολύ παρακάτω; Γιὰ νὰ σοβαρευόμαστε λίγο… Καλὴ ἡ φαντασία ἀλλὰ καλλίτερη ἡ πραγματικότης! Ὅταν θὰ τοὺς δοῦμε, ἐὰν τοὺς δοῦμε, τότε θὰ τὸ ξανασυζητήσουμε. Ἀλλὰ νὰ τοὺς δοῦμε! Ὄχι νὰ νομίζουμε πὼς θὰ τοὺς δοῦμε… (Διότι κι αὐτὸ παίζει….)
 4. Ὅ,τι καλὸ ἤ κακὸ μποροῦμε νὰ πάθουμε, θὰ τὸ χρωστᾶμε σὲ δυνάμεις ποὺ εἶναι ἐδῶ! Ὄχι ἐκτός, ἐντός!!! Δύσκολον στὴν κατανόησιν, ἰδίως γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν πὼς κάπου ἔξω ἀπὸ τὰ τῆς Γῆς παραμονεύουν ἐχθροί, φίλοι, θεοί, δαίμονες, καλοί, κακοί… Ἀλλὰ πῶς νά τό κάνουμε; Ἐτοῦτο τὸ μαγαζάκι εἶναι δικό μας… Ἐμεῖς τὸ χαλᾶμε κι ἐμεῖς τὸ φτιάχνουμε! Τόσο ἁπλᾷ!
 5. Τὸ νὰ γνωρίζουν κάποιοι τὸν ἐρχομὸ τῶν ἐξωγηΐνων, πρὶν κἄν οἱ ὑποτιθέμενοι ἐξωγήϊνοι δώσουν σημάδια παρουσίας, εἶναι ἀπορίας ἄξιον. Βέβαια, δὲν εἶναι ἀπορίας ἄξιον τὸ ὅ,τι μᾶς προετοιμάζουν γιὰ ἐτοῦτο ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Κάτι τὰ χωράφια ποὺ ἀποκτοῦν μέσα σὲ μερικὲς ὧρες περίτεχνα ἀγρογλυφικά…. Κάτι οἱ …κάρτες ἐπισκεπτηρίου ἀπὸ τὸ διάστημα… Κάτι τὰ ἀεροδρόμια ὑποδοχῆς τῶν ἐξωγηΐνων σκαφῶν… Κάτι τὰ ἀγνώστου ταὐτότητος ἱπτάμενα ἀντικείμενα… Κάτι τὰ περὶ ἀνακοινώσεων τοῦ Χόκινς, ποὺ μᾶλλον συνομίλησε προσφάτως μὲ ..ἐξωγηΐνους… Κάτι ἡ ἐμφάνισις ἐξωγηΐνων ὄντων σὲ …σχολεῖα… Κάτι καὶ ἡ παγκόσμιος κυβέρνησις ποὺ ἑτοιμάζεται… Ἔ; Λίγα εἶναι αὐτά γιά νά ἀντιληφθοῦμε τά πασιφανή; Τό ὅ,τι μᾶς δουλεύουν κανονικότατα; 
 6. Μήπως δέν εἶναι ἀπορίας ἄξιον τό ὅ,τι ἀπό τόσες καί τόσες συναντήσεις τους, γιά τόν ἔλεγχο τῆς μολύνσεως καί τήν ἀναστροφή τῆς καταστροφῆς τοῦ κλίματος, τό μοναδικόν πού προέκυψε ὥς συμφωνία, εἶναι τό πρόγραμμα Seti καί ἡ χρηματοδότησίς του; Δῆλα δή ὅλα τά γήινα προβλήματα ἐλύθησαν καί ἔφθασε ἡ στιγμή νά καταπιαστοῦμε μέ τά ἐξωγήινα; Κι αὐτό θά πρέπῃ νά τό πιστέψουμε ὅλοι ἤ μόνον αὐτοί πού συμμετέχουν στό Seti; (Λεπτομέρειες ἄφθονες ἐδῶ).
 7. Ὅταν ὁ γήινός μας πολιτισμός ἔχει ἐπιτύχει τόσα πολλὰ στὸν τομέα τῆς τεχνολογίας, καλλίτερα θὰ ἦταν νὰ ἀναζητοῦμε τὶς πηγὲς τῶν ἐξωγηΐνων κάπου ἐπὶ  τοῦ …πλανήτου μας! Ἄλλως τέ, δὲν τὸ κρύβουν πὼς κατὰ καιροὺς ἔχουν προσπαθήσει νὰ μᾶς παρασύρουν σὲ διάφορες δοξασίες καὶ  ὑποθέσεις. Ἀποδείξεις ὅμως; Ὄχι αὐτὲς ποὺ αὐτοὶ δημιούργησαν. Ἄλλες, πραγματικές….
 8. Ἐὰν ὑποθέσουμε πώς ἔρχονται οἱ ἐξωγήινοι, γιατί ἀπαραιτήτως νά ἔχουν κακές διαθέσεις; Θά κάνουν τόσο ταξείδι γιά νά σβήσουν ἀπό τόν χάρτη τήν ἀνθρωπότητα τῆς Γῆς; Μά καλά, τόσο ἀνισόρροποι εἶναι; Θά ἔχουν τέτοια τεχνολογία, τέτοιες ὑποδομές, τέτοιες ἱκανότητες καί θά ἔλθουν στήν Γῆ γιά κακό; Ποιός κοροϊδεύει ποιόν; Ἐμεῖς ἐμάς ἤ αὐτοί ἐμάς; Εἶναι δυνατόν νά ἔχουν ἀναπτύξῃ (ὑποθετικὸ τὸ ἐρώτημα) τέτοια ἐπίπεδα πολιτισμοῦ καί νά θέλουν νά καταστρέψουν; Τί εἶναι; Γήϊνοι; (Γήϊνοι εἶναι, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα!)
 9. Ἐὰν ἔρχονται οἱ ἐξωγήϊνοι γιὰ νὰ μᾶς ἀφανίσουν, τὸ καλλίτερον ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε εἶναι νὰ ….αὐτοκτονήσουμε λίγο πρὶν φθάσουν! Γιατί; Μὰ ἐὰν ἔχουν ξεκινήσει ἀπὸ τὴν ἄκρη τοῦ πουθενά, γιὰ νὰ ἔλθουν ἔως ἐδῶ, τότε μᾶλλον ὑπερέχουν στὰ πάντα… Συνεπῶς; Γιατί νά ἐξακολουθήσουμε νά διαβιοῦμε; Γιά νά μᾶς ταλαιπωρήσουν περισσότερο; Δέν φθάνει τό ζόρι πού τραβᾶμε ἀπό τούς ἐδῶ; Θά ὑποστοῦμε καί τό …εἰσαγώμενον; 

Σέ τί χρησιμεύουν ὅλα τά παραπάνω;
Γιατί μᾶς ἔχουν ἑτοιμάσει τόσο βρωμερά σενάρια; Ποῦ ἀποσκοποῦν;
Ἁπλούστατον!
Ἔλεγχος συνειδήσεων! Ἔλεγχος πληθυσμῶν! Ἔλεγχος τοῦ πλανήτου.

Μέ ποιόν ἄλλον τρόπο θά ἐπιτύχουν τήν δική μας συγκατάθεσι, ἤ ἀκόμη κι ἀπαίτησιν, νά …ἐνωθοῦν ὅλοι οἱ πληθυσμοί τοῦ πλανήτου ὑπό μίαν καί μόνην ἐξουσία;
Ἐξ ὅσων γνωρίζω, ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη, ὑπάρχουν ἀντιδράσεις γιὰ τὸν ἐρχομὸ τῆς Νέας τάξεως πραγμάτων.
Πῶς λοιπόν θά μᾶς ὁδηγήσουν στό νά ἀλλάξουμε γνώμη, ὅταν οἱ ἀντιδράσεις διαρκῶς πληθαίνουν;

Ἕνας τρόπος ὑπάρχει!
Ὁ κοινὸς κίνδυνος!
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ κοινὸς κίνδυνος γιὰ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα εἶναι οἱ ὑπάρχοντες κρατοῦντες, αὐτὸ πρέπει νὰ ἀλλάξῃ!
Νὰ δημιουργηθῇ ἕνας νέος κίνδυνος, ποὺ θὰ ἀποσπάσῃ τὴν προσοχή μας ἀπὸ τὰ δικά μας καὶ θὰ τὴν στρέψῃ σὲ κάτι ἄλλο! Μὴ ἀντιμετωπίσιμον!!!
Τί καλλίτερον λοιπόν ἀπό τήν ἐμφάνισιν ἑνός …νέου, κοινοῦ ἐχθροῦ πού θά ἔλθῃ γιά νά μᾶς …ὑποδουλώσῃ ἤ ἀκόμη καί νά μᾶς …ἀφανίσῃ; (Λὲς καὶ τώρα εἴμαστε ἐλεύθεροι… Ἤ ἔχουμε πολλὲς πιθανότητες ἐπιβιώσεως… Ἀλλὰ τέλος πάντων! Εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ ἀφέντου ποὺ θὰ ἀλλάξῃ πάλι! Ὄχι ὁ ἀφέντης!!!)

Πρὸς τοῦτο ἔχουν καταπιαστεῖ ἐδῶ καὶ καιρὸ μὲ τὸ νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὸ ….παράλογον!!!

Στὸ μεταξὺ φροντίζουν μὲ μεγάλη προσοχὴ τὶς λεπτομέρειες…
Εἴπαμε, ἔως καὶ βάσιν ὑποδοχῆς ἐξωγηΐνων ἔχουν κατασκευάσει στὴν Ἀστανᾶ!!! (Τί στό καλό; Ἔχουν ἐπαφές μέ τούς ἐξωγηΐνους καί συνεννοήθηκαν γιά τό σημεῖον προσγειώσεώς τους;)

Γιατί ἄρα γέ ἔχουν τόσο ἐπιμελῶς διασκορπίσει πληροφορίες ἀναφορικῶς μέ τόν ἐρχομό κάποιων ἐξωγηΐνων σκαφῶν; Τὴν μία ἔρχονται τρία διαστημόπλοια 200 χιλιομέτρων μήκους ἕκαστον!
Τὴν ἄλλην συμβαίνουν ἀερομαχίες στὸν …Ἥλιο!
Τὴν παρ’ ἄλλην ἀπὸ τοὺς δορυφόρους τοῦ Κρόνου προβάλλουν ἐπικίνδυνοι ἐχθροί!
Γιατί ἄρα γέ κανένα ἀπό αὐτά τά σκάφη δέν ἔχει πέσει ἀκόμη στά κεφάλια μας; Τόσο …ἄυλα εἶναι;

Καί μετά; Ὅταν θά ἔχουμε …νικήσει, ὥς συνασπισμένοι πληθυσμοί, τόν κοινό ἐχθρό; Μετά τί; Θά μᾶς μείνῃ ἡ νέα παγκόσμιος κυβέρνησις ἤ θά πάῃ στά τσακίδια, ὅπως θά πᾶνε καί οἱ …κοινοί ἐχθροί;

Κάποτε, σὲ ἕνα βιβλίον τοῦ Νίκου Βεργίδου (εἶχε κι αὐτὸς ὁ φουκαρᾶς ἕναν πολὺ …τυχαῖον θάνατον!!!) διάβαζα τὸ ἐξῇς:

«ὅταν θέλῃς νὰ κάνῃς  κάποιον γιὰ πάντα δοῦλο σου, μὴν τοῦ τὸ πῇς. Μὴν ἐμφανισθῇς ὥς ἀνώτερός του! Βᾶλε ἕναν θεὸ ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του καὶ μπὲς ἀνάμεσά τους!!! Χρίσου ἐκπρόσωπος θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς»…  (Περίπου, διότι αὐτὴν τὴν στιγμὴ δὲν ἔχω χρόνο νὰ βρῶ ἀκριβῶς τὸ ἀπόσπασμα.)

Ἐν ὁλίγοις, ἐὰν θέλουν κάποιοι νὰ μᾶς ἐξουσιάσουν ἀπολύτως, δίχως νὰ μποροῦμε νὰ φέρουμε ἀντιρρήσεις, πολὺ εὔκολα θὰ κατασκευάσουν ἕναν νέο …θεό! (Σᾶς θυμίζει κάτι ἀπό πανθρησκεία ἐτοῦτο;) 
Στὴν ἐντολὴ τοῦ βασιλέως, τοῦ ἄρχοντος, τοῦ κρατοῦντος θὰ ἀντιδράσουν ὅλοι, πλὴν τῶν προσκυνημένων.  Στήν ἐντολή τοῦ θεοῦ τους ὅμως; Πόσοι θά τολμήσουν νά ἀντιδράσουν; Ἔ;

Ἄς δοῦμε ὅμως καὶ κάποιες ἀκόμη λεπτομέρειες, ποὺ ἔχουν φροντίσει νὰ μᾶς παρουσιάσουν ὥς …δεδομένα!!!

 1. Ἡ ἐξουσία τους εἶναι ἀπόλυτος καὶ ἀνέγγικτος!!! Δὲν βάλλεται μὲ καμμίαν δύναμι!!!!
 2. Ἡ τροφή μας, τὸ νερό μας, ὁ ἀέρας μας στὰ χέρια τους! Ποιός εἴπαμε πώς κρατᾶ τήν ἐξουσία; Ὁ λαός; Ἔ ἔτσι λοιπὸν θὰ γίνῃ! Ὁ λαὸς (στὴν οὐσία οἱ λαοί) θὰ ἀποφασίσῃ  γιὰ τὸν ἐρχομὸ τῆς παγκοσμίου νέας τάξεως. Τώρα στρώνουν τὸν δρόμο κι ἐπιβάλλουν παραμέτρους. (Στρώνουν ἀλλὰ δὲν γνωρίζουν τὸ πῶς θὰ κοιμηθοῦν….)
  Σὲ λίγο θὰ τοὺς παρακαλᾶμε, διότι λίγο τὸ στομάχι θὰ τραβᾶ, λίγο τὸ δέρμα θὰ σουφρώνῃ, λίγο ἡ κάθε μας ἀνάσα θὰ μᾶς σκοτώνῃ….
 3. Πτωχοποίησις ἀπόλυτος τῶν κοινωνιῶν. Ὁριακὴ διαβίωσις!!! Ἀπαιδεῖα πλήρης. Συνεπῶς ἀπολύτως ἐλεγχόμενες κοινωνίας διὰ τοῦ φόβου,  τῆς ἀνεχείας,  τῆς ἀμαθείας. Ὑπήκοοι τρομοκρατημένοι… Δοῦλοι σκέτο!!! Πραγματικοὶ ὅμως, ὄχι γιαλαντζί!!! Ποιός θά ξεφύγῃ; Μόνον οἱ  κατὰ τόπους ἐπιτηρητές μας θὰ διαθέτουν κάποια, λιγοστὰ ἀναλογικῶς, προνόμια. Ὅλοι οἱ ἄλλοι στὴν ἴδια Μοίρα! Παντοῦ! Σὲ ὅλον τὸν πλανήτη!!
 4. Ἕνας παγκόσμιος πόλεμος αὐτὴν τὴν στιγμὴ θὰ ἀποσαφηνίσῃ τὸ ποιοὶ θὰ ζήσουν ποῦ, ὑπὸ ποίων τὴν ἐξουσία καὶ φυσικὰ τὸ ποιοὶ θὰ κατέχουν τὴν ἐξουσία. (Ἄν κι αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι ἤδη πρό-ἀποφασισμένα…)Ἤδη τὰ προεόρτια τὰ βλέπουμε. Τὰ πυρηνικά, τὰ βιολογικὰ καὶ τὰ λοιπά τους ὅπλα εἶναι σὲ κάθε σημεῖον τοῦ πλανήτου πανέτοιμα! Πληθυσμοὶ θὰ ἀφανισθοῦν, θὰ μειωθοῦν καὶ τελικῶς θὰ ἐπιτύχουν αὐτὸ στὸ ὁποῖον στοχεύουν! Ἀπόλυτος ἐξουσία δίχως παρενοχλήσεις. (Βλέπετε, γίναμε πάρα πάρα πολλοί! Δὲν ἐξυπηρετοῦμε πλέον!!!)
 5. Μετά ἀπό τόν πόλεμο; Τί; Μετά τί θά ἀπογίνουν οἰ ἐπιβιώσαντες; Θά ἔχουν δικαίωμα λόγου ἤ θά πρέπῃ νά τό βουλώσουν γιά μερικές χιλιετίες ἀκόμη;  Κι ἐάν ναί, πῶς; Ποιός ἀπό ὅλους αὐτούς, πού θά εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τόσες καί τόσες καταστροφές, θά γίνῃ δέκτης ἀπολύτου ἀποδοχῆς; Μήπως κάτι τέτοιο εἶναι ἀδύνατον; Μήπως τελικῶς πάντα θά ἔχουν ἕναν ἀντίλογον-μικρόβιον μέσα στά πλήθη; Μήπως πρέπει νά φιμώσουν διά παντός αὐτές τίς ἐνοχλητικές φωνοῦλες; 
 6. Κάπου ἐδῶ κοντὰ λοιπὸν θὰ πρέπῃ νὰ ἔχουν ἕτοιμη τὴν ἐναλλακτική… Τὴν λύσι… Τὴν κατάληξιν! Καί ποιά θά εἶναι ἄρα γέ; Πῶς θά μπορέσουν νά ἐπιβάλλουν στούς ἐξαντλημένους πληθυσμούς τήν ἐξακολούθησιν τῶν ἤδη ὑπαρχόντων ἐξουσιῶν τους; Εὔκολα κι ἁπλᾶ!!! Τίποτα δὲν ἔχει μείνει στὰ χέρια τῆς θεᾶς Τύχης! Ἤδη μᾶς φέρνουν τὰ …μουσαφιριά!!! Κι αὐτὰ δὲν θὰ ἀστειεύονται! Αὐτὰ τὰ μουσαφιριὰ θὰ εἶναι ἡ λύσις! Ὁ κατασκευασμένος …ἀπὸ μηχανῆς θεός, ποὺ θὰ ἐπιβάλλῃ διὰ παντός, κατὰ πῶς τὰ ὑπολογίζουν, τὴν ἐξουσία τους!

Ὅμως….
Ἐδῶ χωροῦν πολλὰ «ὅμως»….
Καμμία αὐτοκρατορία ποὺ προσπάθησε νὰ γίνῃ κοσμοκρατορία δὲν κατέφερε νὰ ὁλοκληρώσῃ τὰ σχέδιά της.
Αὐτὸς ὁ …ἀπὸ μηχανῆς θεός, πάντα παρών, πάντα σωτήριος…
Καὶ τώρα… Ἄλλα σχεδιάζουν κι ἄλλα θὰ τοὺς βροῦν…
Ἄς ἔχουμε ὑπομονή…
Στὸ τέλος ξυρίζουν τὸν γαμπρό….
Καὶ μάλλιστα κόντρα!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Φτιάχνουν καταφύγια! Πολλὰ καταφύγια!!! Ἀλλὰ τὰ καφύγια  χωροῦν μόλις (στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων) τὸ 5-7% τῶν πληθυσμῶν! Δῆλα δὴ εἶναι βέβαιον πὼς ἐμεῖς θὰ παραμείνουμε ἐκτός! (Οὔτε ὁ μπάρμπας ἀπὸ τὴν Κορώνη δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς χώσῃ στὰ ἄδυτά τους!!!) Συνεπῶς καὶ σὲ αὐτὸν τὸν τομέα ἔχουν φροντίσει νὰ μᾶς συναπαντήσουν τὰ …καλλίτερα! Δὲν πειράζει… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτὸς ποὺ βγαίνει πάντα δυνατότερος, εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει περάσει μέσα ἀπὸ τὴν κόλασι… Κι ἐμεῖς θὰ περάσουμε ἀλλὰ θὰ καταφέρουμε τόσα, ποὺ ὅλες οἱ ἐπόμενες γενεὲς θὰ τὰ ὑμνοῦν!

 σχετικὰ θέματα:

2012 ἢ 2021;

Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Α’)

Ἡ νέα τάξις, οἱ …«ἐξωγήϊνοι» καί οἱ ……«παραπληροφορημένοι»! ἢ Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Β’)

Τά μουσαφιριά! ἢ Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Γ’)

Παρέλασις Μόσχας! ἢ Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Δ’)

Νὰ φοβόμαστε;

Ὁλόγραμμα: Ὅπλον καταστολῆς!

Οἱ προφητεῖες!

Μπήκαμε στὴν τελικὴ εὐθεία γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν σχεδίων τους;

Οἱ «ἐξωγήινοι»!

Βάσις ὑποδοχῆς ἐξωγηΐνων στό Καζακστάν;

Τὰ καταφύγια ἕτοιμα, οἱ σειρῆνες δοκιμασμένες… Ξεκινᾶμε!

φωτογραφία

(Visited 65 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Κάτι οἱ σειρῆνες, κάτι οἱ «ἐπαναστάσεις»… Ἄς ἑτοιμαζόμαστε καλοῦ κακοῦ…

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κάτι οἱ σειρῆνες, κάτι οἱ «ἐπαναστάσεις»… Ἄς ἑτοιμαζόμαστε καλοῦ κακοῦ… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὄχι βρὲ παιδιά, δὲν εἶναι φωτοσκιάσεις… Ἐξωγήινοι εἶναι! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ νέα τάξις, οἱ …«ἐξωγήϊνοι» καί οἱ ……«παραπληροφορημένοι»! ἢ Νέα τάξις καί παγκόσμια διακυβέρνησις! (μέρος Β’) | Φιλονόη καὶ Φίλ

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νἄχαμε τὶ νἄχαμε… Ἕναν πλανήτη νἄχαμε! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κάποιος νὰ μᾶς προστατεύσῃ ἀπὸ τὰ …UFO!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply