Ἱερὸς Ἄροτος 2012.

Ἱερὸς Ἄροτος 2012. ΤριπτόλεμοςΤὴν Κυριακὴ 25 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μία θαυμάσια ἑορτή, μὲ στόχο νὰ μᾶς φέρῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀγνοοῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τῶν πόλεων καὶ γενικότερα οἱ Ἕλληνες. Καὶ εἶναι πάρα πολλά…

Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δὲν γνωρίζουμε εἶναι ἡ ἄρωσις. Ἕνα ἄλλο ἡ σπορά. Ἄλλο ἡ προέλευσις τῆς γεωργίας… Δῆλα δὴ ἡ ἱστορία μας… Ἄλλο ἡ ἀνάγκη ἐπιστροφῆς στὴν αὐτάρκεια… Ἄλλο ἡ ἀναπαραγωγὴ πρωτογενῶν, παραδοσιακῶν σπόρων, ποὺ θὰ μᾶς καταστήσουν αὐτοδυνάμους. Ἄλλο ἡ ἴδια ἡ Φύσις….

Ξεκίνησα λοιπὸν καὶ πῆγα στὴν Ἐλευσίνα. Ἦταν πράγματι θαυμάσια ὅλα!
Ἄνθρωποι ἀπὸ κάθε μεριὰ τῆς Ἑλλάδος κατέφθασαν γιὰ νὰ μοιραστοῦν τὶς γνώσεις τους καὶ τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὴν Γῆ, μαζύ μας. Ἀφῆστε δὲ ποὺ στὶς ὁμιλίες ποὺ ἀκολούθησαν μάθαμε τόσο ἐξαιρετικὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα ἀγνοούσαμε.  

Γιά ποιόν νά πρωτομιλήσω; 
Γιά τήν ἐκπληκτική θεατρική ἀναπαράστασι;  Ἱερὸς Ἄροτος 2012. θεατρικὸ 4 Ἱερὸς Ἄροτος 2012. θεατρικὸ 2 Ἱερὸς Ἄροτος 2012. θεατρικὸ 1 Ἱερὸς Ἄροτος 2012. θεατρικὸ 3

Γιά τό χορευτικό συγκρότημα τοῦ ΚΑΠΗ Ἐλευσίνος, πού ἔδωσαν τόν καλλίτερον ἑαυτόν τους;Ἱερὸς Ἄροτος 2012. χορευτικὸ 3 Ἱερὸς Ἄροτος 2012. χορευτικὸ 4 Ἤ γιά τήν ὑπέροχη χορωδία Μικρασιατῶν Ἐλευσίνος;

Ἱερὸς Ἄροτος 2012. χορωδία Μικρασιατῶν Ἐλευσίνα

Θὰ σταθῶ λίγο στὴν σπορά… 
Στὴν παραδοσιακὴ σπορά, μὲ ἡνί… Αὐτὴν ποὺ μόνον ἀπὸ ζωγραφιὲς βλέπουμε πλέον… Ἀξίζει πράγματι τὸν κόπο ἡ ἀναβίωσίς της…Ἱερὸς Ἄροτος 2012. ἄρωσις 3  Ἱερὸς Ἄροτος 2012. ἄρωσις 2 Ἱερὸς Ἄροτος 2012. ἄρωσις 1

Ἦταν συγκινητικότατη! Εἰλικρινῶς, ἦταν ἀπὸ τὶς καλλίτερες στιγμὲς ποὺ ἔχω ἔως σήμερα ζήσει!

Μετὰ ἀκολούθησαν τὰ παιδάκια. Ὅλα τὰ παιδάκια… Ἀκόμη μία πανέμορφη στιγμὴ τῆς ἡμέρας! Σπορὰ ἀπὸ παιδιά!!! 

Ἱερὸς Ἄροτος 2012. σπορεῖς παιδιά 1

Καὶ τέλος, μετὰ τὴν σπορά, ἡ ἐκδήλωσις συνεχίστηκε κι ὁλοκληρώθηκε στὸ ξενοδοχεῖον ΕΛΕΥΣΙΣ. Ἱερὸς Ἄροτος 2012. ὁμλίες
Θαυμάσιοι ὁμιλητές, ποὺ παρέμειναν στὴν οὐσία τῶν λόγων γιὰ τοὺς ὁποίους παρευρέθησαν. Ἱερὸς Ἄροτος 2012. ξενοδοχεῖοΚατάμεστος ἡ αἴθουσα ἀπὸ κόσμο!!! Συγχαρητήρια!

Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁμιλιῶν μοιράστηκαν σπόροι παραδοσιακοί, πρωτογενεῖς. Σπόροι ποὺ μποροῦμε ὅλοι μας σιγά, ἀλλὰ σταθερά, νὰ ἀναπαράξουμε καὶ νὰ μοιραστοῦμε μὲ τοὺς συνανθρώπους μας.

 Γενικῶς ἦταν μία πάρα πολὺ ὡραία ὀργάνωσις, μὲ ἐξαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος πληροφορίες καὶ ὁμιλίες. 
Εὔχομαι στὸν ἐπόμενον Ἱερὸ Ἄροτο νὰ εἶναι πολὺ περισσότεροι!

Ἀξίζει!

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Οἱ παραπάνω φωτογραφίες ἐστάλησαν ἀπὸ τὸν ἀγαπητό μας φίλο Νικόλαο καὶ ἀπὸ τὸν ἐπίσης ἀγαπητὸ φίλο Ἀναστάσιο Στάμου, ὁ ὁποῖος καὶ μὲ προσκάλεσε. Τοὺς εὐχαριστῶ θερμά γιὰ ὅλα!

Υ.Γ.2. Τὰ θερμά μου συγχαρητήρια στοὺς διοργανωτές, καθῶς ἐπίσης καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο ποὺ παρίστατο.  

(Visited 31 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἱερὸς Ἄροτος 2012.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἱερὸς Ἄροτος 2012. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply