Τὰ δύο θωρηκτὰ σὲ συνάντησι!!!!

 

Τὰ δύο θωρηκτὰ σὲ συνάντησι!!!!Αὐτὴ ἡ φωτογραφία (σύνθεσις) δὲν ἐπιτρέπει σχόλια!
Μᾶς παρουσιάζει τὸ μέγεθος αὐτῶν τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν, σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖον!
Μὴν γελάτε!
Δυστυχῶς, ἤ εὐτυχῶς, μόνον αὐτὸν τὸν ὄγκο ἔχουν νὰ καταδείξουν!
Ὁ ἕνας, ὁ ῥομπᾶτος, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς διάφορες κραυγές του, περὶ μάσας, δὲν ἔχει νὰ παρουσιάσῃ τίποτα περισσότερο γιὰ τὴν πολιτική του πορεία. Ἀπὸ σκέψι, ἀντίληψι, ἀποτέλεσμα οὐδέν! Μόνον διαπιστώσεις! Αὐτὲς ξέρουμε νὰ τὶς κάνουμε ἀπὸ μόνοι μας, κρίνοντας μόνον ἀπὸ τὶς εἰκόνες ποὺ μᾶς παρουσιάζουν! Δὲν χρειαζόμαστε τὴν κρίσι του! Ἄλλως τέ, τὸ μόνον ποὺ ἔχει νὰ καταδείξῃ εἶναι εὐθυνοφοβία καὶ παραινέσεις τοῦ τύπου τῶν ἀνέμων ποὺ ἁρπάζουν σημαῖες. 

Ὁ ἄλλος, αὐτὸς ὁ ἐξωκοιλιάς, δὲν ἔχει νὰ παρουσιάσῃ ἐπίσης κάτι.
Ἔκατσε σὲ μίαν καρέκλα, τὸ ἔπαιξε ἀρχηγός, γιὰ νὰ μᾶς πῇ στὸ τέλος πὼς δὲν τοῦ ἐπέτρεψαν νὰ κάνῃ ἀλλαγές!
Ἐδῶ δὲ θέλω μπούλη μου! Νὰ ἀποδείξῃς πὼς καὶ θέλεις καὶ μπορεῖς. Τί νά σέ κάνω ὅταν ἰσχυρίζεσαι πώς θέλεις ἀλλά στήν οὐσία τό παίζεις κότα λειράτη; Ἀπὸ τέτοιους χορτάσαμε. Τοὺς ἄλλους ἀναζητοῦμε!

Φιλονόη.

 

 

πηγή φωτογραφίας

(Visited 14 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ δύο θωρηκτὰ σὲ συνάντησι!!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ δύο θωρηκτὰ σὲ συνάντησι!!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply