Μά ὑπάρχουν Ἕλληνες στήν Βαρδάρσκα; (Σκόπια)

Μά ὑπάρχουν Ἕλληνες στήν Βαρδάρσκα; (Σκόπια)Οἱ κυβερνῶντες τό γνωρίζουν;
Μπᾶααα…
Αὐτοὶ τὸ μόνον ποὺ θέλουν νὰ γνωρίζουν εἶναι τὸ ἐὰν ἔχουν μαζευτῇ στὸν λογαριασμό τους τὰ μισθά τους!!!
Τί νά κάτσουν τώρα νά ἀσχολοῦνται μέ Ἕλληνες ἀνά τόν πλανήτη; 
Καί γιατί νά τό κάνουν;
Οἱ ἐντολές τους εἶναι νὰ ἐξαφανίσουν κάθε λογῆς Ἕλληνα ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς Γῆς, ὄχι νὰ τὸν στηρίξουν καὶ νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ βρῇ τὸν δρόμο του. 

Πολίτες των Σκοπίων δηλώνουν Έλληνες και το κράτος τους βάζει πρόστιμα!

Πολίτες των Σκοπίων δηλώνουν Έλληνες και το κράτος της FYROM τους βάζει μεγάλα πρόστιμα στις επιχειρήσεις τους. Για τον Ελληνισμό των Σκοπίων, δεν ακούγεται καμία ισχυρή επίσημη φωνή στην Ελλάδα. Στα Σκόπια τρεις ομάδες πληθυσμού ελληνικής καταγωγής. Οι παλαιοί γηγενείς,που είναι ελληνόφωνοι, σλαβόφωνοι και κυρίως βλαχόφωνοι. Η οθωμανική απογραφή υπελόγιζε 75.000 περίπου Έλληνες στην επαρχία Μοναστηρίου (Βιτωλίων) και βεβαίως πολύ περισσότερους στο ομώνυμο Βιλαέτι – περιφερειακή διοίκηση. Άλλη ομάδα είναι οι  Σαρακατσαναίοι. Έχουν απομείνει 700 – 1.500, καθώς οι περισσότεροι διώχθηκαν στη δεκαετία 1960-70 και τότε δημεύθηκαν τα μεγάλα κοπάδια τους. Τρίτη ομάδα είναι οι πολιτικοί πρόσφυγες και οι απόγονοί τους. Δυστυχώς, οι περισσότεροι ετάχθησαν στην υπηρεσία του ψευδομακεδονισμού, πολλοί όμως διατηρούν ακόμα την περηφάνια της ελληνικής ταυτότητας. Υπολογίζονται σε 50.000 περίπου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι ελληνικής καταγωγής υπήκοοι της FYROM πλησιάζουν τις 360.000, αλλά οι ελληνικής συνειδήσεως είναι λιγότεροι. Τα Σκόπια (FYROM) έκαναν απογραφή, το καλοκαίρι του 1994, που αμφισβητήθηκε σοβαρότατα από πολλές πλευρές. Σύμφωνα με αυτή καταγράφηκαν 8.300 Βλάχοι ως ξεχωριστή εθνότητα (!) και μόνο 349 Έλληνες! 

κάτοψις μὲ ἄποψι

Καὶ μετὰ ἰσχυρίζονται πὼς μᾶς διδάσκουν ἰστορία.
Καταστροφὴ τῆς συνειδήσεῶς μας φροντίζουν νὰ συμβαίνῃ πρὸ κειμένου νὰ ξεχάσουμε κι αὐτὴν τὴν λιγοστὴ ἱστορία ποὺ κάπου, κάπως, κάποτε μάθαμε. 
Στὴν Βαρδάρσκα σαφῶς καὶ ὑπάρχουν Ἕλληνες κι Ἑλληνογενεῖς. Πῶς θά μποροῦσε νά μήν συμβαίνῃ αὐτό;
Μία περιοχὴ Ἑλληνικοτάτη, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ὅπως ἄλλως εἶναι ὁ Πόντος, ἡ Μικρὰ Ἀσία, ἡ Κάτω Ἰταλία. Τόποι ποὺ δὲν φέρουν μόνον  ὄνομα ποὺ προδίδει τὴν σχέσι τους μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα, ἀνεξαρτήτως τῶν διωγμῶν, τῶν γενοκτονιῶν καὶ τῶν συνειδησιακῶν βιασμῶν, ἐξακολουθοῦν νὰ γεννοῦν Ἕλληνες.

Τὸ τὶ σημαίνει βέβαια πράγματι Ἕλλην καὶ τὸ τὶ μᾶς ἔχουν πείσῃ πὼς σημαίνει, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις!

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ὑπὸ τὸ πρίσμα αὐτό, δῆλα δὴ ὑπὸ τὴν λογικὴ πὼς ἐκεῖ διαβιοῦν ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν Ἕλληνες, δικαιολογεῖται ἔως ἑνὸς βαθμοῦ ἡ παράλογή τους ἀπαίτησις νὰ χαρακτηρισθοῦν ὥς ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Βλέπετε, αὐτοὶ ποὺ πράγματι ἕλκουν καταγωγή, ἔχουν πάρα πολλοὺς λόγους νὰ ἐπιμένουν. Οἱ ἄλλοι ἁπλῶς γεννήθηκαν καὶ θὰ πεθάνουν ἠλίθιοι κι ἐντεταλμένοι!

Υ.Γ. 2. Οἱ ἐναπομείναντες τοῦ ἐμφυλίου δὲν γνωρίζω πόσοι εἶναι. Αὐτὸ ποὺ γνωρίζω εἶναι πὼς τὸ μεγάλο τους ὄνειρο, νὰ δοῦν μίαν Μακεδονία ἐν τελὸς κομμουνιστική, ἀκόμη καλὰ κρατεῖ. Γιὰ νὰ δοῦμε, θά τά καταφέρουν;

(Visited 47 times, 1 visits today)
Leave a Reply