Στὰ τέσσερα ἐσεῖς νὰ κάτσετε! Ἐμεῖς παραμένουμε ὀρθοί!

Στὰ τέσσερα ἐσεῖς νὰ κάτσετε! Ἐμεῖς παραμένουμε ὀρθοί!Τὸ ἀκούσαμε ἐπισήμως ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Νικολοπούλου, ὥς ἐπιβεβαίωσιν τῆς στάσεως ποὺ ἔχουν υἱοθετήσῃ ΟΛΟΙ, μὰ ΟΛΟΙ, οἱ «κυβερνῶντες» τοῦ τόπου. 
Στὰ τέσσερα!
Γονατιστοί!
Προσκυνημένοι! 
Ὅποιον σκοπὸ τοὺς παίξουν θὰ χορέψουν…
Βούλησις; Ἀφῆστε τά….
Θέλησις; Ὤχ… Σιγά..
Ἀντίληψις; Ποιός τήν ἔχασε;

 

Στὰ τέσσερα αὐτοί!
Ἐ λοιπὸν κι ἐγὼ στὰ δύο παραμένω… Καὶ μάλλιστα πατῶ γερά!
Ἑτοιμάζομαι. Ἡ κλοτσιά μου θὰ εἶναι πολὺ εὔκολη, διότι θὰ βρίσκῃ ἀμέσως τὰ πισινά τους!

Φιλονόη.

φωτογραφία

 

(Visited 24 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Στὰ τέσσερα ἐσεῖς νὰ κάτσετε! Ἐμεῖς παραμένουμε ὀρθοί!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Στὰ τέσσερα ἐσεῖς νὰ κάτσετε! Ἐμεῖς παραμένουμε ὀρθοί! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Ναί Φιλονόη, Στὰ τέσσερα! Καὶ αὐτοὶ καὶ ἐγὼ καὶ ἐσὺ καὶ ὅλοι μας. Καὶ ὄχι μεγαλοστομίες διότι δὲν μᾶς παίρνει. Διότι ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἠρνήθησαν νὰ καθήσουν εἰς τὰ τέσσερα – καὶ ὁ Νικολόπουλος μεταξὺ αὐτῶν – αὐτοὶ, καὶ ἐσὺ, καὶ ἐγὼ καὶ ὅλοι μας τοὺς ἐθέσαμε εἰς τὸ περιθώριον. Ἔχω ἄδικον;
    Ὄχι λοιπὸν μεγαλοστομίας διότι ΟΛΟΙ μας πλὴ ἐλαχίστων ἐπροσκυνήσαμε τὸ Θηρίον μᾶς ἀρέσει δὲν μᾶς ἀρέσει, καλῶς ἤ κακῶς διότι ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΕΠΕΛΕΞΑΜΕ. Καὶ ἀντὶ ἐπιτέλους νὰ ἀποκτήσωμεν αὐτογνωσίαν, μεγαλοστομοῦμε!! Καὶ γελᾶ τὸ Θηρίον!

Leave a Reply