Ἑλληνικὰ εὑρήματα στὶς ΗΠΑ.

Ἑλληνικὰ εὑρήματα στὶς ΗΠΑ.1Σκόπιμα οι αμερικανοί όταν βρίσκουν αντικείμενα ελληνικά στην ήπειρο τους τα υποκρύπτουν: Είναι γνωστό ότι αν οι Αμερικανοί ανακαλύψουν αρχαία ελληνικά ευρήματα δεν τα κοινοποιήσουν. Τα αποκρύπτουν.

 Σε πάμπολλες περιπτώσεις, στις ΗΠΑ βρέθηκαν πολλά αρχαία ελληνικά νομίσματα, ή άλλα αντικείμενα τα περισσότερα από τα οποία ανάγονται στα ελληνιστικά χρόνια. 

Ἑλληνικὰ εὑρήματα στὶς ΗΠΑ.2

Οι Αμερικανοί, όμως σε διάφορα άρθρα τους, σκοπίμως δεν αναφέρουν την ελληνική προέλευση των νομισμάτων και των αντικειμένων. 

Ἑλληνικὰ εὑρήματα στὶς ΗΠΑ.3

Π.χ. το 1957 βρέθηκε από ένα παιδί στο Φοίνιξ της Οκλαχόμα των ΗΠΑ κάποιο νόμισμα που διαπιστώθηκε ότι είχε ήταν από τη Σικελία και χρονολογήθηκε το 490 π.Χ.. Ωστόσο, στο αμερικανικό άρθρο δεν γράφτηκε πουθενά ότι το νόμισμα αυτό ήταν ελληνικό, μιας και η Σικελία είχε αποικηθεί από τους Έλληνες από τον 8ο αιώνα. Έγραψαν ότι είναι των Καρχηδονίων (είχαν αποικίσει ένα κομμάτι της βορειοδυτικής Σικελίας). Φυσικά μια τέτοια σκέψη είναι αντιεπιστημονική. Δείτε κάτω νομίσματα Ελληνικά και τοιχογραφία με μαιάνδρους.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

 

(Visited 54 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Ἑλληνικὰ εὑρήματα στὶς ΗΠΑ.

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἑλληνικὰ εὑρήματα στὶς ΗΠΑ. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 2. Ὑπάρχει λάθος εἰς τὸ κείμενον Φιλονόη. Διαβάζομεν ὅτι “Σκόπιμα οι αμερικανοί όταν βρίσκουν αντικείμενα ελληνικά στην ήπειρο τους τα υποκρύπτουν: Είναι γνωστό ότι αν οι Αμερικανοί ανακαλύψουν αρχαία ελληνικά ευρήματα δεν τα κοινοποιήσουν. Τα αποκρύπτουν.”. Τοῦτο εἶναι πέρα ὡς πέρα λάθος διότι ὑπάρχει μὲν παγία πολιτικὴ εἰς τὰς ΗΠΑ κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν δέχονται τὴν ὕπαρξιν λευκῶν εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἀμερικανικὴν ἤπειρον πρὸ τοῦ Κολόμβου ἀλλὰ ἡ θέσις αὐτὴ εἶναι ἀπλύτως σαφής: Ἀναφέρεται εἰς λευκοὺς συλλήβδην ἄνευ οὐδεμιᾶς διακρίσεως. Ὁπότε τὶ περὶ Ἑλλήνων καὶ κουραφέξαλα; Ἐπίσης τὰ περὶ εὑρέσεως ἑλληνικῶν νομισμάτων ἐλεέγχονται καὶ αὐτὰ ὡς πρὸς τὴν ἐγκυρότητά των διὰ λόγους οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν πολλὴν συζήτησιν καὶ δὲν διαθέτω χρόνον αὐτὴν τὴν στιγμήν.
  Γενικῶς Φιλονόη πρέπει νὰ εἴμεθα “κουμπωμένοι” εἰς αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰς πληροφορίας διότι κινδυνεύομεν νὰ καταντήσωμεν Βαρδαρσκανοί, καὶ μὴ χειρότερα. Ὁ Ἑλληνισμὸς φιλτάτη εἶναι Ἥλιος, εἶναι φῶς διάχυτον καὶ οὐδεμίαν ἔχει ἀνάγκην τοιούτων μηχανευμάτων διὰ νὰ φανῆ. Πρὸς Θεοῦ!

  • Δῆλα δὴ οὐσιαστικῶς συμφωνεῖς διαφωνῶντας. Ἐπεὶ δὴ ὅμως ἄλλες φυλὲς δὲν ἔφθασαν ἔως ἐκεῖ, οὐσιαστικῶς στρέφονται κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

   • Ὄχι Φιλονόη. Ὑπευθύνως σοῦ λέγω ὅτι δὲν ἔχουν αὐτὸ κατὰ νοῦν. Καὶ κάτι ἄλλο. Πρέπει ἐπιτέλους νὰ παύσῃ ἡ νοσηρὰ αὐτὴ ἀντίληψις ὅτι ὅλοι στρέφονται ἐναντίον μας, καὶ τὰ τοιαῦτα. Μισέλληνες ὑπάρχουν βεβαίως ἀλλὰ αὐτοὶ εἶναι περιπτώσεις καὶ αἱ περιπτώσεις δὲν ἀντανακλοῦν τὸ σύνολον.

   • Γιατί Νικόλαε; Ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων ἔχεις δῇ κάποιον πού νά μήν στρέφεται ἐναντίον μας;

Leave a Reply