Οἱ Ῥῶσσοι μᾶς στηρίζουν στήν διεκδίκησιν τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων;

Οἱ Ῥῶσσοι μᾶς στηρίζουν στήν διεκδίκησιν τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων;Ἡ εἴδησις εἶναι σαφής.
Ὁ ῥωσσικὸς τύπος στηρίζει τὴν κίνησι τῶν πολιτῶν ποὺ ἀξιώνουν τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις.
Αὐτὸ βέβαια δὲν μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ λάβουμε τὶς ἀποζημιώσεις. Πῶς θά μπορούσαμε ἄλλως τέ ἐάν δέν πράξουν οἱ «κυβερνῶντες» τά δέοντα.
Σαφῶς ὅμως μία τέτοια εἴδησις εἶναι πάρα πολὺ σημαντική, διότι ἀρχίζει νὰ ξεκαθαρίζῃ τὸ τοπίον γιὰ τὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ πορεία τῆς Γερμανίας.  

Ρωσικός τύπος: Αν η Γερμανία είχε δώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις στην Ελλάδα…

Σύσσωμος ο ρωσικός τύπος μεταδίδει την παρακάτω είδηση. 
 
Ομάδα εργασίας του υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας απαιτεί από την Γερμανία την καταβολή 180 δις ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι, ως αποζημίωση για την καταστροφή των υποδομών της χώρας από τους Ναζί.
 
Επιπλέον το Βερολίνο, κατά την γνώμη των Αθηνών, πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα 54 δις για τα δάνεια, που η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν αναγκασμένη να χορηγήσει σε υποστηρικτές του Χίτλερ. Κατά την γνώμη των εμπειρογνωμόνων, εάν η Γερμανία συμφωνούσε με αυτές τις απαιτήσεις, το συνολικό ποσό θα κάλυπτε όλο το εξωτερικό χρέος των Αθηνών. Ωστόσο, από τον Απρίλιο του περασμένου έτους το γερμανικό ΥΠΕΞ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συζητήσει το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων, διότι αυτές είχαν καταβληθεί την δεκαετία του 1960.
θερμόμετρον

Τὸ κράτος φυσικὰ ἀπέχει. 
Συζητᾶμε πάντα γιὰ ἀποζημιώσεις ἀπὸ ἀξιώσεις πληγέντων πολιτῶν κι ὄχι γιὰ ἀποζημιώσεις γιὰ τὸ Ἑλλαδοκαφριστᾶν.
Προφανῶς, κατὰ τοὺς κρατοῦντες, δὲν ὑφίσταται θέμα. Μᾶλλον τὸ ἔχουν κλείσῃ μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες.

Φιλονόη. 

(Visited 34 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οἱ Ῥῶσσοι μᾶς στηρίζουν στήν διεκδίκησιν τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ Ῥῶσσοι μᾶς στηρίζουν στήν διεκδίκησιν τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ Ῥῶσσοι μᾶς στηρίζουν στήν διεκδίκησιν τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply