Πᾶχτας, Μπουτάρης, μπουμποῦκος, Ἰβήρων καὶ Μάκης στὸ ἴδιο στρατόπεδον!!!

Πᾶχτας, Μπουτάρης, μπουμποῦκος, Ἰβήρων καὶ Μάκης στὸ ἴδιο στρατόπεδον!!!Δῆλα δὴ στὴν ἴδια πλευρὰ ὑπὲρ τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς θανατώσεως τῶν κατοίκων τῆς Χαλκιδικῆς!
Ἐὰν περάσῃ ἡ «ἐπένδυσις» στὴν Χαλκιδική, κάποιοι θὰ πλουτίσουν πάρα πολὺ καὶ κάποιοι ἄλλοι θὰ ψοφήσουν. Σκέτο. 
Τόσο κόψιμο, τόσος πόνος, τόση προσήλωσις, οὐδέποτε στὰ χρονικά.
Σὲ μίαν γελοιοποίησιν τῶν συγκεντρώσεων, μὲ πολὺ χρῆμα ποὺ ἔρεε, μὲ πολλοὺς κομματᾶρχες νὰ δίδουν ἐντολές, κατευθύνσεις καὶ πολλὰ κατακάθια, ὅπως ὁ Ἄδωνις, συνέβῃ κι αὐτό:
Τὸ παρακράτος διοργάνωσε συγκέντρωσι ἀντι-συγκέντρωσιν, κατὰ τῆς συγκεντρώσεως τῶν κατοίκων ποὺ εἶχε γίνῃ πρὸ δύο περίπου ἑβδομάδων στὸν ἴδιο χῶρο. 
Τὰ μισθωμένα λεωφορεῖα, ἡ ὀργανωτικὴ μέριμνα τῶν κομματοσκύλων, οἱ γιγαντοοθόνες, μὰ πρῶτα καὶ κύρια ἀπ’  ὅλα ὁ γελωτοποιὸς τῆς βο(υ)λῆς ποὺ παρίστατο, εἶναι τὸ μέγιστον τῆς ξεφτίλας.
Συνήθως ἀντισυγκεντρώσεις διοργωνώνουν οἱ ἀναρχικοὶ καὶ οἱ κουκουλοφόροι, ποὺ τόσο μάχεται κατά τους ὁ μπουμποῦκος. Ἀλλὰ ἐὰν καταφέρνουν αὐτοὶ νὰ τὰ …καταφέρνουν, τότε δίδουν θαυμάσιες ἰδέες στὸν γελωτοποιὸ νὰ τοὺς μιμεῖται!!!
Θαυμᾶστε τὸ ἀνεγκέφαλο τίποτα νὰ λέῃ τὶς κοτσάνες του.
Θαυμᾶστε καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀναπτύξεως ποὺ μᾶς ὑπόσχονται, στὴν πιὸ πάνω φωτογραφία. 
Σᾶς ἀφήνω νὰ τοὺς ἀπολαύσετε!!! Μὴν τοὺς χάσετε! Πιὸ γελοῖοι δὲν γίνονται μὲ τίποτα!!

Φιλονόη. 

Μὴν χάσετε μὲ τίποτα τὴν ἔναρξιν τοῦ παρακάτω, κι ἐπίσης, μὴν χάσετε μὲ τίποτα μετὰ τὸ 54ο λεπτὸ τοὺς χαιρετισμοὺς καὶ τὶς κραυγές ἀπὸ Μάκη Μπουχό, Μπουτάριο τοῦ Κεμᾶλ, Πάχτα σὲ μεγάλες δόξες καὶ φυσικά, σὲ παραπομπὴ παρακάτω, τὴν δράσιν τῶν μοναχῶν τῆς μονῆς Ἰβήρων. Αὐτοὶ εἶναι οἱ χειρότεροι διότι ὅ,τι κάνουν τὸ κάνουν στὰ μουλωχτά.
Προσοχὴ πάντως στὶς λεπτομέρειες…. Αὐτὴ ἡ …«Ἑλληνικὸς χρυσός»… πολὺ χρῆμα σέρνει, μοιράζει, …ἐπενδύει!!! 

Μίλησε καὶ κάποιος Νίκος Καραμανλῆς. Αὐτὸς ὅμως δὲν πιάνεται… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς εἶναι στημένη ὑπόθεσις.. Ἀπὸ κάθε πλευρὰ ποὺ θὰ τὸ δοῦμε.

Video streaming by Ustream

Ψίτ, παπαρομπουμποῦκε, θὰ τοὺς περάσῃ… Θὰ τοὺς περάσῃ… Θὰ τοὺς περάσῃ…
Ὄχι διότι τὰ τΣΥΡΙΖΑιόπουλα στηρίζουν αὐτὴν τὴν στιγμή… Αὐτὰ τὰ πράγματα ἀλλάζουν, ἀναλόγως τῶν …συμφερόντων!!!
Θὰ τοὺς περάσῃ διότι ἔχουν τὸ δίκαιον μὲ τὸ μέρος τους καὶ διότι ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ὅσο κι ἐὰν σοῦ κακοφαίνεται, ναί, εἶσαι μὲ τοὺς χαμένους!!!

Διαβᾶστε ἐπίσης:

Ἀληθεύει (κι) αὐτό «Πατέρες»;

Ὁ καλλίτερος διαφημιστὴς τῆς Eldorado Μπουμποῦκος!!!

(Visited 57 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Πᾶχτας, Μπουτάρης, μπουμποῦκος, Ἰβήρων καὶ Μάκης στὸ ἴδιο στρατόπεδον!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πᾶχτας, Μπουτάρης, μπουμποῦκος, Ἰβήρων καὶ Μάκης στὸ ἴδιο στρατόπεδον!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πᾶχτας, Μπουτάρης, μπουμποῦκος, Ἰβήρων καὶ Μάκης στὸ ἴδιο στρατόπεδον!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply