Χωρὶς ὑποδομὴ δὲν ὑπάρχει δομή.

Χωρὶς ὑποδομὴ δὲν ὑπάρχει δομή.ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΟΜΗ. 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
Οι μεγάλοι άνθρωποι απαντούν στο ερώτημα γιατί. Οι μεσαίοι άνθρωποι μιλούν για πεπραγμένα. Οι μικροί άνθρωποι μιλούν για γεγονότα. Οι πολύ μικροί φλυαρούν για τον εαυτό τους και τους άλλους. 
Η επιστημονική πειθαρχία στοχεύει στην διατύπωση και τεκμηρίωση του γιατί, έχοντας λάβει υπ’ όψιν της και αναλύσει τα πραγματικά δεδομένα και γεγονότα, αφού πρώτα έχει εξασφαλίσει ότι αυτά είναι όντως πραγματικά.
Προϋπόθεση της Επιστημονικής Πειθαρχίας είναι η Αναλυτική Κριτική Σκέψη και προϋπόθεση της Αναλυτικής Κριτικής Σκέψης είναι η Φυσιοκρατική Αντίληψη.
Η απόκτηση Φυσιοκρατικής Αντίληψης ήταν ο στόχος των Αρχαίων Ελλήνων και γι’ αυτό κατασκεύασαν όπως είναι τις Λέξεις της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.
Η βάση της Αρχαίας Ελληνικής Σκέψης είναι η Φυσιοκρατική Αντίληψη γιά όλα. 
Επομένως αν θέλουμε να καταλάβουμε την Ελληνική Κληρονομιά και τον Ελληνικό Πολιτισμό και αν θέλουμε τα παιδιά μας να μην αποκτήσουν την νοημοσύνη του Μπόμπ Σφουγγαράκι ή του Μίκυ Μάους, πρέπει να καταλάβουμε και να διδάξουμε την ετυμολογία των λέξεων και το Φυσιοκρατικό Περιεχόμενο της Ελληνικής σκέψης, όπως περιέχεται τόσο στις λέξεις, στον λόγο και στις φράσεις των γραπτών τους όσο και στην Αρχιτεκτονική, στην Τέχνη και στους Συμβολικούς θεούς τους καθώς και σε όλα τα Σύμβολα που χρησιμοποιούσαν, ένα από τα οποία είναι το Κηρύκειο.
Οι λέξεις της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σημαίνουν και δεν σημειώνουν μόνο. Είναι σημαίνουσες λέξεις και όχι σημειώνουσες, όπως είναι οι λέξεις όλων των άλλων γλωσσών, των Νέων Ελληνικών συμπεριλαμβανομένων.
Έτσι όλες οι άλλες γλώσσες πλην των Αρχαίων Ελληνικών είναι πολύ φτωχά εργαλεία παιδείας, που δεν διαμορφώνουν άμεσα την Επιστημονική Μηχανιστική Σκέψη που είναι προϋπόθεση της απόκτησης της Φυσιοκρατικής Αντίληψης. 
Όλες οι άλλες γλώσσες δεν παρέχουν την απαραίτητη ΥΠΟΔΟΜΗ για την ανάπτυξη της ΔΟΜΗΣ της Αναλυτικής Κριτικής Σκέψης. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι η ΥΠΟΔΟΜΗ.
Γνωρίζοντας την ετυμολογία των λέξεων ο καθένας αποκτά αρχικά Eπιστημονική Μηχανιστική Σκέψη και όχι Μίκυ Μάους μηχανιστική σκέψη όπως γίνεται σήμερα. 
Έτσι τότε ο καθένας μπορούσε να αποκτήσει Φυσιοκρατική Αντίληψη, που είναι προϋπόθεση της Αναλυτικής Κριτικής Σκέψης, κάτι που απαγορεύεται τελείως μέσα στο Μόρφωμα Αφέντες – Δούλοι στο οποίο ζούμε.

Γιάννης Κατσούλης

φωτογραφία

(Visited 41 times, 1 visits today)
Leave a Reply