Ἕνα διαφορετικὸ διήμερο!


Ἕνα διαφορετικὸ διήμερο! Μέσα στὴν τρέλλα τῆς ἐποχῆς, αὐτὰ ποὺ βιώνουμε μᾶς ὀδηγοῦν σὲ πράξεις καὶ κινήσεις καθ  ὅλου συνειδητοποιμένες κάποιες φορές.

Φωνάζουμε καὶ γράφουμε γιὰ ὑποστήριξι στὶς Ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις, τὴν ἴδιαν στιγμὴ ποὺ στὸ χέρι κρατοῦμέ κάποιο ἀμερικάνικο ἀναψυκτικὸ ἢ μίαν ὁλλανδικὴ μπύρα. 

Γενικῶς, κάνουμε κάποια πράγματα γιὰ νὰ τὰ κάνουμε.. Ἔτσι μάθαμε… Ἔτσι μᾶς εἶπαν… Ἔτσι κάνουν ὅλοι!

Τί θὰ λέγατε ἐὰν ξεκινούσαμε νὰ κάνουμε μίαν φορὰ τὸν μήνα κάτι διαφορετικό; Κάτι ποὺ θὰ μᾶς κάνῃ κι ἐμᾶς νὰ αἰσθανθοῦμε καλλίτερα;

Ξέρετε πόση βενζίνη χρειάζεστε γιὰ νὰ μπορέσετε κάθε σαββατοκύριακο νὰ «πεταχτεῖτε» στὸ ἐξοχικό ἢ νὰ πᾶτε κάπου, σὲ κάποιο ξενοδοχεῖο στὰς ἐξοχάς, ἢ τέλος πάντων νὰ ἐξέλθετε τῆς πόλεως; Ἀναρωτηθήκατε ἐὰν εἶναι πράγματι κάτι ποὺ μπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε;

Ἕνα διήμερον στὴν πόλι. Γιὰ ὅσους ἔχουν οἰκογένεια, καὶ γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν οἰκογένεια. Ἕνα διήμερον ποὺ θὰ κάνουμε …τίποτα!

Πᾶρκα, πλατεῖες, ἄλση… Διαθέτουμε ὅλοι μας κοντά μας. Ἂς μὴν πᾶμε ὅμως μὲ αὐτοκίνητο. Τὰ πόδια μας εἶναι ἀρκετά. Μία κοντινὴ διαδρομὴ γιὰ  πρώτη φορά. 

Τί ἄλλο θὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε; 

Νὰ μὴν καταναλώσουμε τίποτα! Νὰ μὴν ἀγοράσουμε τίποτα μέσα σὲ αὐτὸ τὸ διήμερο. ΤΙΠΟΤΑ!

Μὰ ἕνα διήμερο μὴ καταναλωτικῆς δράσεως, γνωρίζετε πόσο μεγάλη ἐπίπτωσι θὰ ἔχῆ στὸν κρατικὸ κουμπαρᾶ; Μᾶλλον δὲν γνωρίζετε… Γιὰ νὰ τὸ σκεφθοῦμε λοιπόν! 

Γιὰ ἕνα ὁλόκληρο διήμερο νὰ μὴν προσφέρουμε κανέναν φόρο σὲ κανένα κράτος. ΚΑΝΕΝΑΝ! Οὔτε ἄμεσον οὔτε ἔμμεσον. 

Τί θὰ καταφέρουμε; 

Πρῶτον καὶ καλλίτερον θὰ αἰσθανθοῦμε κάτι πρωτόγνωρο: «μποροῦμε»! Μεγάλη ὑπόθεσις ἡ αἴσθησις τοῦ «μπορῶ»! Πολὺ μεγάλη!

Ἄλλο σημεῖον; Ἡ αἴσθησις τῆς συλλογικότητος. Ἴσως αὐτὸ νὰ μὴν τὸ συμμεριστοῦν πολλοὶ στὴν ἀρχή. Ἀλλὰ μία τέτοια δράσις σιγὰ σιγὰ θὰ φέρῃ κι ἄλλους κοντά μας. Ἡ συνειδητοποίησις τῆς κοινῆς μας δράσεως μὲ τοὺς ἄλλους μᾶς κάνει νὰ αἰσθανόμαστε τμῆμα συνόλου κι ὄχι μονᾶδες. Μεγάλη δύναμις αὐτὴ ἡ συνειδητοποίησις. 

Θὰ ἐνοχληθῇ ὁ κρατικὸς μηχανισμός; Τὰ κουδουνισμένα; 

Φυσικότατα! Σὲ δύο, τρία τὸ πολὺ τέτοια διήμερα, θὰ ἔχουμε ἀντιδράσεις, δηλώσεις, προτάσεις, μαλώματα, ἀπειλές, προσφορές…. 

Ἡ ἐξουσία τους πηγάζει ἀπὸ τὸ δικό μας χρῆμα. Ἐὰν τὸ χρῆμα ποὺ εἰσπράττουν μειωθῇ, τότε μειώνεται καὶ ἡ ἔκτασις τῆς ἐξουσίας τους. Λέτε νὰ καθίσουν μὲ σταυρωμένα χέρια;

Ἀναμένω προτάσεις καὶ ἰδέες. Ἀναμένω τὶς σκέψεις σας. Νομίζω πὼς ἀξίζει τὸν κόπο νὰ τὸ ἐξετάσουμε. 

Φιλονόη.

φωτογραφία

Πρώτη δημοσίευσις 22 Σεπτεμβρίου 2011

(Visited 15 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἕνα διαφορετικὸ διήμερο!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕνα διαφορετικὸ διήμερο! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕνα διαφορετικὸ διήμερο! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply