Πόρισμα τῶν ἐπιπτώσεων ποὺ ἐπιφέρει ἡ ἐξόρυξις χρυσοῦ ἀπὸ τὸ Γεωπονικὸ καὶ τὸ ΑΠΘ!!!

Πόρισμα τῶν ἐπιπτώσεων ποὺ ἐπιφέρει ἡ ἐξόρυξις χρυσοῦ ἀπὸ τὸ Γεωπονικὸ καὶ τὸ ΑΠΘ!!!Ἔφθασε κι αὐτή. Καὶ εἶναι καταπέλτης! Καταδεικνύει μὲ τὸν σαφέστερο τρόπο τὸ τὶ ἀκριβῶς σκοπεύουν νὰ φέρουν μέσῳ τῆς ἀναπτύξεώς τους. Καταδεικνύουν δῆλα δὴ πόσο τομάρια εἶναι κάποιοι ,ποὺ στὸν βωμὸ τοῦ χρήματος δὲν λογίζουν οὔτε πατρίδα, οὔτε ἀνθρώπους ἀλλὰ οὔτε τὸ ἴδιο τὸ περιβάλλον, στὸ ὁποῖον αὔριο θὰ ζήσουν καὶ τὰ δικά τους παιδιά.

Εἶναι ἠλίθιοι; Καλά πληρωμένοι; Ἤ μωροφιλόδοξοι;

Γιὰ νὰ ξεστραβωθοῦν οἱ ἀνεγκέφαλοι τὸ παρακάτω. Γιὰ ὅσους φυσικὰ γνωρίζουν ἀνάγνωσι καὶ γραφή. Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, ἄς ἐξακολουθήσουν τὰ ὅσα ἔκαναν. Αὐτοὶ θὰ τὸ μάθουν μὲ τὸν ἄλλον τρόπο… Τὸν χειρότερο.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Πόρισμα τῶν ἐπιπτώσεων ποὺ ἐπιφέρει ἡ ἐξόρυξις χρυσοῦ ἀπὸ τὸ Γεωπονικὸ καὶ τὸ ΑΠΘ!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πόρισμα τῶν ἐπιπτώσεων ποὺ ἐπιφέρει ἡ ἐξόρυξις χρυσοῦ ἀπὸ τὸ Γεωπονικὸ καὶ τὸ ΑΠΘ!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πόρισμα τῶν ἐπιπτώσεων ποὺ ἐπιφέρει ἡ ἐξόρυξις χρυσοῦ ἀπὸ τὸ Γεωπονικὸ καὶ τὸ ΑΠΘ!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μὲ κρατικὸ χρῆμα ἡ καταστροφὴ τῆς Χαλκιδικῆς. » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply