Τὰ μαζεύουν…

 

Τὰ μαζεύουν... Κατὰ πῶς φαίνεται…
Τοὐλάχιστον ἀπὸ κάποια σημεῖα τῆς χώρας σιγὰ σιγὰ ἐξαφανίζονται…
Ἄν τέ…
Νὰ τὸ δοῦμε αὐτὸ σὲ ὅλην τὴν ἐπικράτεια, μήπως κι ἐπὶ τέλους τελειώσουμε ἀπὸ μίαν σοβαρὴ μερίδα τῶν ἠλιθίων. 

Βέβαια αὐτοὶ τώρα «μεταλλάσσονται» σὲ τΣΥΡΙΖΑ, σὲ ἀνεξαρτήτους, σὲ Ῥίξε, Βᾶρα, Κλῶτσα…
Ἀλλὰ μὴν φοβᾶστε…
Κοντεύουμε μὲ αὐτούς…
Ὥρα νὰ πιάσουμε τοὺς ἐπομένους, ποὺ δυστυχῶς εἶναι ἀκόμη πιὸ ὁρμητικοὶ κι ἐπικίνδυνοι…
Ἄν τὲ νὰ μᾶς δῶ…

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ μαζεύουν…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ μαζεύουν… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply