Στὴν περίπτωσι ποὺ δὲν τὸ ἔχεις πάρῃ χαμπάρι, σοῦ κούρεψαν τὴν ἴδια τὴν ζωή!

Στὴν περίπτωσι ποὺ δὲν τὸ ἔχεις πάρῃ χαμπάρι, σοῦ κούρεψαν τὴν ἴδια τὴν ζωή!Σ’ ἀνάγκασαν νά καταθέσῃς πινακῖδες, γιατί δέν ἄντεχες τά ἔξοδα … καί γιατί ὁ κουβᾶς πού ἀγωνίσθηκες νά ἀγοράσῃς δέν ἔπιανε πλέον ….μία … οὔτε σάν σκράπ …
Πούλησες κοψοχρονιά τό ἐξοχικό πού τό ἔχτισες μέ αἷμα καί ἱδρῶτα (γιά τά ὀποῖα χοντροφορολογήθηκες) …
Σοῦ πετσόκοψαν τίς οἰκονομίες πού τοποθέτησες σέ ὁμόλογα …
Σέ ξέσκισαν στό χρηματιστήριο …
Σέ ἀνάγκασαν νά ἐργάζεσαι ἀνασφάλιστος γιά λιγότερα ἀπό 500 € …
Σοῦ ἀνέβασαν τά τιμολόγια τῶν Δ.Ε.Κ.Ο. στόν Θεό …
Σοῦ ἔρριξαν στά αὐτιά μέ αὔξηση Φ.Π.Α. ….
Σοῦ τά πῆραν χοντρά μέ τό χαρᾶτσι ….
Σοῦ ἔστειλαν τά παιδιά μετανάστες ….
Σέ ρήμαξαν στήν πρόσθετη ΕΚΤΑΚΤΗ /Μόνιμη φορολογία …
Σοῦ φόρτωσαν στήν πλᾶτη τήν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν …
Σοῦ κατέσχεσαν τίς εἰσφορές στά ἀσφαλιστικά σου ταμεῖα ….
Σοῦ ξεπούλησαν τήν χῶρα μπίρ παρᾶ !!
Δέν ἔχεις οὔτε ἀσφάλεια (οὔτε στήν σκέψη σου) …
οὔτε παιδεῖα (ἐκτός κι ἄν εἶσαι κωλόφαρδος καί πέσει τό παιδί σου σέ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ πού τό λέει ἡ ψυχή του) ….
οὔτε ὑγεῖα …. (ἐκτός κι ἄν τύχεις σέ ψυχωμένο γιατρό) ….
Περιμένεις νά ἀφήσῃ κάποιος τό εἰσιτήριό του … γιά νά σοῦ φύγῃ ὁ βραχνᾶς τοῦ ἐλεγκτή !

ΑΛΛΑΑΑΑΑ …. δέν σοῦ κούρεψαν τίς καταθέσεις ! ΣΩΣΤΑ ;;;;

Στήν περίπτωση πού δέν τό ἔχεις πάρει χαμπᾶρι , σοῦ ΚΟΥΡΕΨΑΝ τήν ΖΩΗ …
τήν ἀξιοπρέπεια (ὅση σοῦ εἶχε μείνει μετά τήν παρακολούθηση τόσων τουρκικῶν σειρῶν) …
τήν γενιά … (μιά πού οἱ περισσότεροι ἴσως δέν καταφέρουν ΟΥΤΕ νά δοῦν τά ἐγγόνια τους) …


ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΕ ΤΟΥΣ …. κοιμισμένε ἕλληνα ….. ΜΑΛΑΚΑ !!

Ἑλένη Σ.

φωτογραφία

(Visited 40 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Στὴν περίπτωσι ποὺ δὲν τὸ ἔχεις πάρῃ χαμπάρι, σοῦ κούρεψαν τὴν ἴδια τὴν ζωή!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Στὴν περίπτωσι ποὺ δὲν τὸ ἔχεις πάρῃ χαμπάρι, σοῦ κούρεψαν τὴν ἴδια τὴν ζωή! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Στὴν περίπτωσι ποὺ δὲν τὸ ἔχεις πάρῃ χαμπάρι, σοῦ κούρεψαν τὴν ἴδια τὴν ζωή! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply