Πρός βρώσιν τελικῶς οἱ βροτοί;

Πρός βρώσιν τελικῶς οἱ βροτοί;Ἡ λέξις βρότος σημαίνει τὸ αἷμα, χυθὲν ἐκ πληγῆς ἀνθρώπου.
Ἡ λέξις βροτὸς σημαίνει θνητός, φθαρτός, νεκρός.
Ἡ λέξις βρώσις σημαίνει τροφή, φαγητό.
Ἡ λέξις βρωτὸς σημαίνει ὁ φαγώσιμος.
Λοιπόν; Τί λέτε; Τά καταφέραμε; Διπλασιάσαμε τά ὄμικρον τοῦ βροτός μεταλλάσσοντάς τα σέ ὠμέγα καί καταλήγοντας στό βρωτός;

Θὰ κρατήσω μόνον τὸν βρότο. Εἶναι νομίζω ἡ σημαντικοτέρα ἀλήθεια τῆς ἡμέρας.
Ὁ βρότος, ποὺ φέρνει τὸ αἷμα, εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει.
Τὸ νὰ γίνουμε κοτόπουλα δὲν ἔχει νόημα.
Τὸ νὰ παραμείνουμε  Ἄνθρωποι, μὲ ὅλες τὶς πιθανὲς ἀπώλειές μας, ναί, αὐτὸ εἶναι ποὺ ἐπιθυμοῦμε. Αὐτὸ χρειαζόμαστε. Κι αὐτὸ θὰ ἐπιτύχουμε.

Θὰ ἔχουμε πολὺ βρότο. Ἀλλὰ βρώσις δὲν μποροῦμε νὰ γίνουμε. Ἴσως κάποιοι… Ἴσως πολλοί…  Ὄχι ὅμως ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες…
Ἐμεῖς εἴμαστε κάτι ἄλλο…
Κι ἔτσι μόνον θὰ μποροῦσε νὰ κλείσῃ ὁ κύκλος. Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸν ἄνοιξαν.
Κι ἄς πληρώσουν μὲ πολὺ βρότο τὴν Νίκη.

Φιλονόη.

Σημείωσις:

Ἄς μὴν ξεγελιόμαστε ἀπὸ αὐτὸ ποὺ βλέπουν τὰ μάτια μας. Σὲ μίαν κόλλα χαρτί, ποὺ λέει ὁ λόγος, τυλίγονται μόνον αὐτοὶ ποὺ εἶναι πρόθυμοι καὶ ἱκανοὶ νὰ τὸ πάθουν. Αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν πὼς ἄλλοι, ἔξω ἀπὸ αὐτούς, εἶναι τὰ ἀφεντικὰ καὶ οἱ κύριοι τοῦ κόσμου ἐτούτου.
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτούς, ἐξουσιαστὲς κι ἐξουσιαζομένους, ὑπάρχουν καὶ μερικοὶ ἄλλοι, τρελλοὶ ἴσως, γραφικοὶ πιθανόν, ποὺ ἀκόμη στέκονται ὀρθοί. Ποὺ εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ ἀνατρέψουν καὶ θὰ ἀνατρέψουν. Γιατί λοιπόν νά βλέπω αὐτό πού θέλουν οἱ πολλοί νά βλέπω κι ὄχι αὐτό πού μπορῶ νά βλέπω; Καί πότε τελικῶς ἴσχυε ἡ ἀλήθεια τῶν πολλῶν; Θά μποροῦσα νά μάθω κι ἐγώ;

Ὅλες οἱ λεξικογραφικὲς καταγραφὲς ἀπὸ τὸ λεξικὸ τοῦ Δημητράκου, ἐκδόσεις Γιοβάννη.

φωτογραφία

(Visited 213 times, 1 visits today)
One thought on “Πρός βρώσιν τελικῶς οἱ βροτοί;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πρός βρώσιν τελικῶς οἱ βροτοί; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply