Ἡ μικροτεχνολογία στὴν Μυκηναϊκὴ περίοδο.

Ἡ μικροτεχνολογία στὴν Μυκηναϊκὴ περίοδο.Οἱ ἀρχαιολόγοι, οἱ χρυσοχόοι καθῶς καὶ ὅλοι οἱ ἀντιλαμβάνοντες τέχνες, ἀναγνωρίζουν στὰ εὑρήματα τῆς μυκηναϊκῆς περιόδου μίαν ἀπερίγραπτο σὲ μέγεθος καὶ σὲ σύλληψι τεχνική. Ἀπὸ τὸ πλέον μικρὸ κόσμημα, ἔως τὰ ἀνακτορα, ἤ καὶ τὶς ἁπλὲς κατοικίες, διαπιστώνουμε λεπτομέρειες ποὺ μόνον εἰδικὰ μηχανήματα, γιὰ τὰ δικά μας δεδομένα, θὰ μποροῦσαν νὰ ἐποδόσουν.
Τί συνέβῃ; Τά διέθεταν; Καί ποῦ εἶναι σήμερα; Γιατί δέν βλέπουμε τά ἴχνη τους; Δέν ὑπάρχουν ἤ ἀδυνατοῦμε νά τά ἀναγνωρίσουμε, λόγῳ τῆς διαφορετικῆς μας ὀπτικῆς;

H ανάπτυξη της μικροτεχνολογίας κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο έφτασε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αποτυπώνονται σύμβολα σε επιφάνειες μεγέθους φακής.
Δείτε  χαραγμένα σύμβολα της Γραμμικής Β σε ένα χάλκινο μικρό ταυροειδές ειδώλιο, που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου και τοποθετείται χρονικά στη Μυκηναϊκή περίοδο.

Ερώτηση: πώς τα καταφερναν οι πρόγονοι μας; Έχει και στον τάφο της Βεργίνας. Είχαν μεγεθυντικούς φακούς; Κάτω οι διαστάσεις είναι όσο η φακή.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Ξέρετε τί πιστεύω;
Ὅλα εἶναι ἐδῶ… Ἀκόμη ἴσως καὶ κάποιες εἰδικὲς τεχνικές, ποὺ σήμερα δὲν ἀντιλαμβανόμαστε.
Τὸ μόνον ποὺ χρειάζεται εἶναι νὰ τὰ δοῦμε. Ἐὰν φυσικὰ μποροῦμε!

Φιλονόη.

(Visited 12 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἡ μικροτεχνολογία στὴν Μυκηναϊκὴ περίοδο.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ μικροτεχνολογία στὴν Μυκηναϊκὴ περίοδο. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτὴ εἶναι μία προσέγγισις Φιλονόη, ἀλλὰ γράφω ἐν προκειμένω διὰ νὰ σὲ διορθόσω εἰς τὸ ὅτι δὲν ὑπάρχει Βεργίαν ἀλλὰ Αἰγαί. Καιρὸς νὰ συνἐλθωμεν ἐκ τοῦ ὀρυμαγδοῦ.

Leave a Reply