Κάθε ἡμέρα εἶναι ἕνα καινούργιο κάλεσμα.

Κάθε ἡμέρα εἶναι ἕνα καινούργιο κάλεσμα.

Πολλὲς φορὲς παρατηρῶ ἀνθρώπους ποὺ συναντῶνται τυχαία καὶ σὰν νὰ ὑπάρχῃ μεταξύ τους ἕνα προστατευτικὸ περίβλημα, σὰν νὰ ὑπάρχῃ ἕνας ἀμνιακὸς σάκος ποὺ τοὺς προστατεύει καὶ τοὺς χωρίζει ἀπὸ τὸν κόσμο γύρω τους. Μοιάζει σὰν νὰ μὴν πρέπῃ νὰ μιλήσῃ ἡ ψυχή, σὰν νὰ πρέπῃ νὰ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ περιστοιχίζεται ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ὑψηλοὺς τοίχους καὶ φράκτες φόβου καὶ ἀγωνίας. Οἱ περισσότεροι παρουσιάζουν μικρὰ κομμάτια ψυχῆς ἢ καθόλου ψυχὴ καὶ εἶναι σὰν νὰ ἀποτελοῦνται μόνον ἀπὸ ἐπιθυμίες, πλάνα καὶ προθεσμίες. Δυστυχῶς πολλὲς φορὲς τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ζωῆς μας χάνεται στὸν κόσμο τῆς δυσπιστίας.

Πολλὲς φορὲς φοβόμαστε τὴν ζωή, γιὰ αὐτὸ δὲν ἀφήνουμε τὸν ἑαυτόν μας νὰ νοιώσῃ, νὰ αἰσθανθῇ, νὰ τολμήσῃ, νὰ νοιασθῇ. Κατὰ συνέπεια δὲν ζοῦμε, γιατὶ ζωὴ σημαίνει συμμετοχή.
Ζωὴ σημαίνει νὰ ῥισκάρῃς, νὰ τσαλαβουτᾶς στὰ πράγματα, νὰ μὴν συμβιβάζεσαι μὲ κάτι λιγότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ εἶσαι, νὰ τολμᾷς νὰ ἀγαπᾷς, νὰ σπρώχνεις τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά σου ὄσο πιὸ μακρυὰ μποροῦν νὰ πᾷν.
Ζωὴ σημαίνει γενναιοδωρία καὶ γενναιότητα.
Ζωὴ σημαίνει νὰ πηγαίνῃς πέρα ἀπὸ τὸν ἑαυτόν σου…. Πρὸς τὰ ἀστέρια…

Ἡ κάθε ἡμέρα εἶναι ἕνα καινούργιο κάλεσμα γιὰ νὰ ξαναδιαλέγουμε τὴν ζωή!!!!!
Κάθε ἡμέρα εἶναι σημαντικὸ νὰ μποροῦμε νὰ ῥισκάρουμε νὰ ἀγαπήσουμε ξανά, νὰ πιστέψουμε ξανά, νὰ ἐμπιστευθοῦμε ξανά, νὰ συνδεθοῦμε ξανά.

 

Γιώτα Σούσουλα

(Visited 36 times, 1 visits today)
One thought on “Κάθε ἡμέρα εἶναι ἕνα καινούργιο κάλεσμα.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κάθε ἡμέρα εἶναι ἕνα καινούριο κάλεσμα. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply