Σιγὰ διαβάτη… (β)

Σιγὰ διαβάτη...β

 Στάσου μίαν στιγμή…
Κύττα! Κύττα καλά! Ἀναγνώρισε!!!
Ἐδῶ κοιμᾶται ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ!
Ὁ Γέρος μας.
Αὐτὸς ποὺ ἐὰν δὲν ὑπῆρχε, σήμερα θὰ ἤσουν ἀκόμη ῥαγιᾶς…
Στάσου μία στιγμή… Σκέψου… Θυμήσου…
Εἶναι Ἀνάγκη!
Ἀλλὰ κι ἐὰν δὲν θυμηθῇς… Δὲν πειράζει…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὁ Γέρος μας μιλᾶ ἀκόμη… Ἀλλὰ μιλᾶ μόνον σὲ ὅσους μποροῦν νὰ τὸν ἀκούσουν…
Τί κι ἐάν σταθῇς λοιπόν ἐάν δέν μπορῇς νά ἀκούσῃς;
Νὰ σταθῇς μόνον ἐὰν μπορῇς…
Ἔχεις νὰ μάθῃς πολλά!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 32 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Σιγὰ διαβάτη… (β)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σιγὰ διαβάτη… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σιγὰ διαβάτη… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply