Τὸ παράδειγμα τῆς Μ. Ἑβδομάδος μᾶς διδάσκει…

Τὸ παράδειγμα τῆς Μ. Ἑβδομάδος μᾶς διδάσκει...Καλὴ λευτεριὰ Ἕλληνες.
Δὲν εἴμαστε γιὰ ἄλλες εὐχές.
Οὔτε γιὰ ἄλλες ἐλπίδες.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα οὔτε ἐπαναστάσεις οὔτε ἀναστάσεις.
Μόνον ἀγώνας γιὰ τὴν Ἐλευθερία.

Φιλονόη.

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν Κώστα Σκανδάλη.

(Visited 23 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Τὸ παράδειγμα τῆς Μ. Ἑβδομάδος μᾶς διδάσκει…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ παράδειγμα τῆς Μ. Ἑβδομάδος μᾶς διδάσκει… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ παράδειγμα τῆς Μ. Ἑβδομάδος μᾶς διδάσκει… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Μὲ τὸ συμπάθειον, ἀλλὰ ρηχὴ, ἀνόητος καὶ κακοήθης παράστασις. Κυρίως δὲ ἐμπαθής, καὶ τοῦτο εἶναι κάκιστον.

Leave a Reply