Νὰ εἰσαχθοῦν στὸ Δημοτικὸ τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικά.

Νὰ εἰσαχθοῦν στὸ Δημοτικὸ τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικά.Εἶναι τὸ λιγότερον ποὺ μποροῦμε νὰ ἀπαιτήσουμε!
Στὴν Ἀγγλία τὰ παιδιά, ἀπὸ ὅπου καὶ ἡ φωτογραφία, διδάσκονται ἀπὸ τὸ δημοτικὸ τὴν δική μας μητρική.
Κι ἐδῶ πασχίζουν οἱ ἀνεγκέφαλοι νὰ μᾶς μάθουν ἔως καὶ …σουαχίλι.
Δὲν εἶναι κακὸ νὰ εἶναι κάποιος πολύγλωσσος. Εἶναι ὅμως πάρα πολὺ κακὸ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ μάθουμε σωστὰ τὴν γλῶσσα μας.

Φιλονόη.

 

Να εισαχθεί στο Δημοτικό Σχολείο η αρχαία Ελληνική γλώσσα και – μέσω της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας μαζί με την Ιστορία, η οποία πρέπει να ξαναγραφεί – να διδάσκεται ως ζωντανή και όχι νεκρή γλώσσα από ικανούς και γνώστες δασκάλους επί δωδεκαετίαν, ενώ ταυτόχρονα θα καταργηθεί η διδασκαλία της Εβραϊκής μυθολογίας. Οι ξένες γλώσσες να διδάσκονται μόνο στην περίοδο του Λυκείου, μεταβατικά δε, να καθαρίσουμε τη νεοελληνική γλώσσα από τις ακαθαρσίες, ν’ απαλλαχτούμε από τις ξενόγλωσσες επωνυμίες των εταιρειών, τις ξενικές πινακίδες στους δρόμους, από τον ξενικό (δηλαδή τον μαζικό) τρόπο ζωής. Επειδή, εν τέλει, βάρβαρος είναι εκείνος, ο οποίος δεν μιλά τέλεια ή δεν αισθάνεται την (τέλεια στην αρχαία της μορφή) Ελληνική γλώσσα, είναι εκείνος που δεν αντιλαμβάνεται, συνεπώς δεν εφαρμόζει τον Ελληνικό Λόγο, και όχι βεβαίως εκείνος που δεν είναι πολίτης αυτού εδώ του κράτους …;

Ζὴν Ζᾶν

(Visited 21 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Νὰ εἰσαχθοῦν στὸ Δημοτικὸ τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικά.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νὰ εἰσαχθοῦν στὸ Δημοτικὸ τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικά. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νὰ εἰσαχθοῦν στὸ Δημοτικὸ τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικά. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply