Ἑλληνικὸς χάρτης 8.200 ἐτῶν!

Ἑλληνικὸς χάρτης 8.200 ἐτῶν!1Κι ὄχι ὅποιος κι ὅποιος χάρτης.
Ἕνας χάρτης ῥυμοτομίας. Δῆλα δὴ ἕνας χάρτης σχεδιασμοῦ πόλεως.
Πότε; Τὸ 6.200 π.α.χ.
Οὐσιαστικῶς ξεκινοῦσαν οἱ παπποῦδες μας νὰ κάνουν μία ἀποικία καὶ προτίστως σχεδίαζαν τὴν πόλι, καθῶς ἐπίσης κι ὅλα της τὰ κτίρια. Μετὰ ξεκινοῦσαν νὰ δομοῦν.
Πῶς τό βλέπετε; Ἔτσι δέν κάνουμε καί τώρα;
Πρῶτα καταπατοῦμε ὅλα τὰ δάση, τὰ βουνά, τὰ ῥέματα καὶ μετὰ ἀποφασίζουμε νὰ φτιάξουμε σχέδιο πόλεως.

Φιλονόη.Ἑλληνικὸς χάρτης 8.200 ἐτῶν!2

Ελληνικός ο αρχαιότερος χάρτης του κόσμου:
Στο ελληνικό αρχαιο Ικόνιο, πρωτεύουσα της Λυκαονίας πιο πέρα από την Σμύρνη, βρέθηκε το 1963 χάρτης πόλεως, που είναι από το 6.200 π.Χ. (Επάνω φωτογραφία).

Ειναι σαν τους συγχρόνους χάρτες πόλεων . Είναι υπό την προστασία της Unesco και το γράφω αυτό, γιατί μπορεί κάποιος, ως συνήθως, να με αμφισβητήσει.Ἑλληνικὸς χάρτης 8.200 ἐτῶν!3

Οι Έλληνες λοιπόν έκαναν αυτά τα σχέδια πριν απο 8.200 χρόνια.  Δηλαδή πήγε μία μεγάλη ομάδα Ελλήνων πριν απο 8.200 χρόνια στο Ικόνιο και αποφάσισαν να εγκατασταθούν εκεί. Σχεδίασαν πρώτα τα σπίτια, τους δρόμους κλπ και ύστερα τα κατασκεύασαν,  σύμφωνα με το σχέδιο.
Ό,τι κάνουν δηλαδή σήμερα (βγάζω τα αυθαίρετα). Τα έκαναν Έλληνες άρα η μυθολογία δεν είναι παραμύθι. Παραμύθια μας διδάσκει το κατεστημένο.
Επάνω ο χάρτης της πόλεως.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 59 times, 1 visits today)
One thought on “Ἑλληνικὸς χάρτης 8.200 ἐτῶν!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἑλληνικὸς χάρτης 8.200 ἐτῶν! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply