Εἶναι δύσκολο νά βρῇς αὐτό πού θέλεις;

Εἶναι δύσκολο νά βρῇς αὐτό πού θέλεις;Λοιπόν, ἐὰν εἶναι δύσκολο, τότε ναί, κακῶς ἀναζητοῦμε. Διότι κάθε ἐπιλογή μας θέλει ὧρες κι ὧρες ἀναλύσεως, ἐρεύνης, προβληματισμῶν, ἀγωνίας, φόβου, ἀνασφαλείας… 
Ἄρα ἡ ζωὴ  εἶναι μία κόλασις καὶ πολὺ καλὰ θὰ κάνουμε νὰ τὴν παρατήσουμε ἥσυχη…. Νὰ μὴν τὴν κουράζουμε καὶ νὰ μὴν μᾶς κουράζῃ…

Ἐάν ὅμως δέν εἶναι ἔτσι;
Ἐάν πράγματι αὐτό πού χρειαζόμαστε τό ἔχουμε ἤδη; Ἐάν τήν πραγματική μας ἀνάγκη τήν ἔχουμε λύσῃ; Τότε μήπως μέ τό νά μήν μποροῦμε νά βροῦμε αὐτό πού πιστεύουμε πώς θέλουμε κάνουμε κάτι στραβό;
Δῆλα δή, μήπως νομίζουμε πώς θέλουμε κάτι ἤ ἔχουμε δώσῃ ἄλλες διαστάσεις σέ αὐτό τό κάτι, ἀπό αὐτές πού πράγματι τοῦ ἀξίζουν;

Τί νά σᾶς πῶ;
Ἐγὼ ὅταν θέλω κάτι μοῦ …ἔρχεται! Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ πράγματι χρειάζομαι, ὄχι αὐτὸ ποὺ πιστεύω ἤ νομίζω πὼς χρειάζομαι… Εἶναι πάντα αὐτὸ ποὺ μοῦ πρέπει… Ἀπόλυτα!!!
Εἶναι μαγικό, παλαβό, ἀφύσικο… ἀλλὰ μοῦ συμβαίνει!
Ἀπό ποιό παράδειγμα λοιπόν θά κρίνω;

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Εἶναι δύσκολο νά βρῇς αὐτό πού θέλεις;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εἶναι δύσκολο νά βρῇς αὐτό πού θέλεις; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εἶναι δύσκολο νά βρῇς αὐτό πού θέλεις; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply