Πῶς θά κτίσω τό αὔριο;

Πῶς θά κτίσω τό αὔριο;Ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ ἔχω ἀποφασίσῃ νὰ περιοριστῶ στὸ νὰ ἀναπαράγω ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα θέματα ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν αὐτογνωσία μας καὶ στὸν αὐτοπροσδιορισμό μας. Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει πὼς δὲν μπαίνω καὶ σὲ θέματα εἰδησεογραφίας, διότι οὔτως ἤ ἄλλως, εἶναι ἡ καθημερινότης μας. Εἶναι αὐτὴ ποὺ μᾶς ἐπηρεάζει συνολικῶς, ἀλλὰ ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτᾶται τὸ ἐὰν θὰ μᾶς ἐπηρεάζῃ μὲ  τρόπον τέτοιο ποὺ νὰ γινόμαστε καλλίτερα ἤ σιγὰ σιγὰ νὰ βουλιάζουμε.
Τὸ νὰ ἑστιάζω σὲ καταστροφικὲς εἰδήσεις διαρκῶς μὲ βλάπτει, μὲ καταθλίβει καὶ μὲ ὁδηγεῖ στὸ νὰ αἰσθάνομαι ἐγκλωβισμένη. Κάτι ποὺ δὲν συμβαίνει. Ἤ ὀρθότερα, ποὺ δὲν πρέπει νὰ συμβαίνῃ.

Δὲν ἀποποιοῦμαι τὴν πραγματικότητα.
Δὲν ἀρνοῦμαι τὸ ἐδῶ καὶ τώρα.
Δὲν κλείνω τὰ μάτια.
Ἀποφασίζω ὅμως νὰ δῶ πίσω ἀπὸ τὶς κουρτίνες καὶ νὰ θεωρήσω πὼς ὅσα τώρα ἀντιμετωπίζουμε εἶναι μία μεσοκατάστασις ποὺ θὰ ξεπεραστῇ, διότι ἔτσι τῆς πρέπει.
Θὰ φθάσουμε δῆλα δὴ οὔτως ἤ ἄλλως στὸ ποθούμενον διότι εἶναι Ἀνάγκη.

Πῶς θά τό κάνουμε ὅμως ὅλο αὐτό;
Πῶς θά μπορέσουμε νά ἀντιμετωπίσουμε τήν κατήφεια καί τήν ἀπελπισία τῶν ἄλλων; Πῶς θά μπορέσουμε νά ὑπερυψώσουμε ἑαυτούς ἐπάνω ἀπό τήν κοινωνική κατάθλιψι;

Ἕνας τρόπος ὑπάρχει. Νὰ δομοῦμε εἰκόνες ποὺ  θὰ θέλαμε νὰ διαβιοῦμε ἐντός τους.
Νὰ τὶς κάνουμε κτῆμα μας καὶ τρόπο ζωῆς μας.
Νὰ ἀφήνουμε πίσω μας τὴν μαυρίλα, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ἔχουμε νὰ ταΐσουμε τὰ παιδιά μας.

Ξέρω, εἶναι ὑπεράνθρωπο αὐτό.
Ξέρω, εἶναι δύσκολο, σχεδὸν ἀδύνατον, νὰ φανταστοῦμε καὶ νὰ ὀνειροδομήσουμε, γιὰ νὰ δημιουργήσουμε, ἕναν νέο κόσμο, ποὺ δὲν θὰ ἔχῃ καφρίλα, μαυρίλα, ἀδικία, ἀνηθικότητα, παλιανθρωπιὰ καὶ ἠλιθίους. Εἶναι δύσκολο. Ἀλλὰ ἐὰν δὲν τὸ πιστέψουμε δὲν θὰ ἔλθῃ! Ἐὰν δὲν τὸ κτίσουμε μέσα μας, δὲν μποροῦμε νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ νὰ τὸ μεταφέρουμε στὴν πραγματικότητά μας.
Ἐὰν δὲν δεσμευτοῦμε ἀπέναντί του, δὲν θὰ δικαιούμαστε νὰ εἰσέλθουμε στὴν νέα πραγματικότητα.

Καὶ σὲ τελικὴν ἀνάλυσιν νὰ θυμόμαστε κάτι.
Ποιός δικαιοῦται νά θεωρεῖται ἐλεύθερος;
Αὐτός πού πεθαίνει μαχόμενος γιά τήν ἐλευθερία του ἤ αὐτός πού κρύβεται ἀπό τόν πόλεμο;
Ὁ πόλεμος ἔχει ξεκινήσῃ πρὸ πολλοῦ.
Δὲν θὰ πάψῃ ἐὰν δὲν ἀναδειχθῇ ὁ νικητής!
Σέ ποιάν πλευρά λοιπόν θά εἴμαστε; Στούς ἡττημένους ἤ στούς νικητές;

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 119 times, 1 visits today)
One thought on “Πῶς θά κτίσω τό αὔριο;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πῶς θά κτίσω τό αὔριο; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply