Μά τί ἔγινε μέ τόν GAP; Πῆγε στήν βο(υ)λή;

Μά τί ἔγινε μέ τόν GAP; Πῆγε στήν βο(υ)λή;Τόν χάσαμε; Καί τί χάσαμε;
Τὰ ὑπομνήματα τὰ μάθαμε…
Τὰ περὶ ἀπολογιῶν καὶ λοιπῶν πράξεων ἀλόγων, ἐπίσης τὰ μάθαμε…
Κάπου ἐδῶ, ἐὰν θυμᾶμαι καλῶς, κάτι οἰκονομικοὶ εἰσαγγελεῖς συνταξιοδοτοῦνται…
Αὐτοὶ καλὲ ποὺ ἔβγαλαν στὴν φόρα καὶ τὰ αὐγὰ καὶ τὰ καλάθια…
Λέτε μέ τήν συνταξιόδότησί τους νά «χαθοῦν» καί οἱ φάκελοι μαζύ μέ τίς δικογραφίες;
Ἄ πὰ πά… Κακὲς κουβέντες. Γίνονται αὐτά στό Ἑλλαδοκαφριστάν;

Καὶ μετά…
Μετὰ ἀν τὶ νεωτέρων περὶ τοῦ ἐν λόγῳ ἀποδελτιωμένου, πήξαμε στὶς …ἄσχετες πληφορίες.
Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες, μία μὲ τὰ τῆς Τουρκίας, μία μὲ τὰ τῆς Μαρίας τοῦ ἀλλοῦ γιὰ ἀλλοῦ καὶ μία μὲ τὰ νέα μέτρα ποὺ δὲν τελειώνουν, ἔχασα ἐπεισόδια.
Θά τό παραπέμψουν τό πιντί ἤ ὄχι; Θά τό ἐλέγξουν ἤ ὄχι;
Καί στήν βο(υ)λή τί ἔκανε; Πέρασε;  Θά περάσῃ; Ἤ δέν θά περάσῃ διότι ἔχει κλείσῃ θέσι γιά τό Ἀγυριστάν;

Εῖδα κι ἐκεῖνον τὸν πατριδοκάπηλο τὸν ὑστερικὸ νὰ τὰ λέῃ μίαν χαρὰ μὲ τὴν Μαρία τοῦ ἀλλοῦ γιὰ ἀλλοῦ…
Καὶ πάει… Τὸ ἔδεσα… Κάτι βρωμάει καὶ μάλλιστα πολὺ ἄσχημα…
Ἐτοῦτοι ὅλοι πασχίζουν νὰ μᾶς συσκωτίσουν τὴν σκέψι γιὰ νὰ τὸν ἀναβαπτίσουν σὲ ἀθῶο καὶ σωτήρα.
Δῆλα δὴ μᾶς τὴν ἔφεραν…

Καὶ μετὰ ἐμεῖς τρέχουμε νὰ φθάσουμε.
Ποιόν κυνηγᾶμε βρέ;
Τήν οὐρά μας;

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 31 times, 1 visits today)
One thought on “Μά τί ἔγινε μέ τόν GAP; Πῆγε στήν βο(υ)λή;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μά τί ἔγινε μέ τόν GAP; Πῆγε στήν βο(υ)λή; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply