Ἐπὶ τέλους!!! Θὰ κυβερνήσῃ ἡ χρυσῆ αὐγή!

Ἐπὶ τέλους!!! Θὰ κυβερνήσῃ ἡ χρυσὴ αὐγή!Καλά…
Ἕχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἀπολύτως ἠλιθίους! Ἀπέραντα καὶ ἀπύθμενα ἠλιθίους!!!
Μοῦ ἔλεγε φίλος, πρὸ μερικῶν ἡμερῶν, ποὺ διαβιεῖ στὸ ἐξωτερικό, πὼς ὅλοι Ἕλληνες ἐγκαθίστανται αὐτὸν τὸν καιρὸ στὴν πόλι τους εἶναι ὅλοι ὑποστηρικτὲς τῆς χρυσῆς αὐγῆς. Μὰ ὅλοι!!!
Κι ὅταν κάπου κάπου κάποιος πασχίζει νὰ πῇ κάτι, ἔτσι, λίγο διαφορετικό, πέφτουν νὰ τὸν φᾶν!!! Στὴν κυριολεξία!!!

Ἄκουγα τὸν φίλο μου…
Διάβαζα καὶ τὶς ὑστερίες τῶν «κρατούντων», γιὰ τὸ λεγόμενον ἀντιῤῥατσιστικὸν νομοσχέδιον…
Εἶδα πάλι καὶ τὴν φάτσα τοῦ Μπενοβούβαλου, μαζὺ μὲ τὸν Κουρέλη καὶ τὴν σαφακλάνα του… Καὶ κατάλαβα!!!!
Θέλουν νὰ βγάλουν πρῶτο κόμμα τὴν χρυσῆ αὐγή!!!
Θέλουν καὶ μᾶς τὸ ἐπιβάλλουν, ὥς πράξι ἀντιδράσεως, μέσῳ τῶν τάχα μου ἀντι-κάτι νομομαγειρεμάτων τους.
Θέλουν ὁπωσδήποτε νὰ τὴν βγάλουν πρῶτο κόμμα καὶ τὸ ἀντιλαμβάνομαι ἀπὸ τὰ μοῦτρα τοῦ τΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν νεο-«ελλήνων».

Τὰ ἐπεισόδια ποὺ χαρακτηρίζονται ὥς ῥατσιστικά, ἀπολύτως στημένα πλέον, καταδεικνύουν ἀκόμη μίαν συνεργασία τῶν παλαιῶν καὶ τῶν νέων.
Λίγο νὰ καθυστερήσουν τὶς ἐκλογές, τὸ βλέπω τὸ σενάριον..
Χρυσῆ αὐγὴ μὲ χέρια καὶ μὲ πόδια…
Καὶ μετὰ ποιὸς μᾶς σώζει…

Διότι ἐὰν κυβερνοῦσε πρῶτα ὁ τΣΥΡΙΖΑ, θὰ παίρναμε μίαν γεύσι…
Τώρα πού θά τό πιάσουν πρῶτα ἀπό τήν χρυσῆ αὐγή; Τί θά πάρουμε;

Καὶ γιὰ νὰ ξανα-μανα-ξεκαθαρίζουμε τὰ πράγματα…
Ἐγὼ δὲν εἶμαι μὲ κάποιον ἀπὸ αὐτούς. Οὔτε καὶ προβλέπεται.
Ἁπλῶς κλαίω τοὺς συμπολῖτες μου ποὺ πάλι τὰ κεφάλια τους θὰ κτυποῦν στὸν τοῖχο.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Μεταξὺ χρυσῆς αὐγῆς καὶ τΣΥΡΙΖΑ, εἶναι σὰν τὸ «ἐμπρὸς γκρεμὸς καὶ πίσω ῥέμα». Ὅσο γιὰ τοὺς ἄλλους… Ἐκεῖ εἶναι ἤ ῥέμα καὶ κρεμάλα, ἤ γκρεμὸς καὶ κρεμάλα, ἤ σκέτο κρεμάλα… Διαλιέεεχτεεεεεε….

φωτογραφία

(Visited 41 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἐπὶ τέλους!!! Θὰ κυβερνήσῃ ἡ χρυσῆ αὐγή!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐπὶ τέλους!!! Θὰ κυβερνήσῃ ἡ χρυσὴ αὐγή! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐπὶ τέλους!!! Θὰ κυβερνήσῃ ἡ χρυσὴ αὐγή! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply