Τοὐλάχιστον τρέχα μὲ τὸ μυαλό.

Τοὐλάχιστον τρέχα μὲ τὸ μυαλό.Τελικῶς τρέχουμε, τρέχουμε, τρέχουμε…
Μὰ οὐσιαστικῶς οὔτε ξέρουμε ποὺ πηγαίνουμε καὶ φυσικὰ οὐδέποτε φθάνουμε κάπου.
Τρέχουμε γιὰ νὰ τρέχουμε…
Διαβιοῦμε γιὰ νὰ διαβιοῦμε…
Ὑπάρχουμε γιὰ νὰ ὑπάρχουμε…

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν ἔλεγα σὲ κάποιαν γνωστή μου, ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ κατανοήσῃ ἕνα ἱστορικὸ μυθιστόρημα, πὼς αὐτὸ ποὺ ἔχει μέσα στὸ κεφάλι της δὲν τὸ ἔχει γιὰ νὰ πιάνῃ χῶρο ἀλλὰ γιὰ νὰ δουλεύῃ.
Δὲν ἀπήντησε…
Σήμερα λοιπόν, μετὰ ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, ἀντιλαμβάνομαι πὼς ἁπλῶς περιφερόμαστε γύρω ἀπὸ τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, φοβούμενοι νὰ ἀντικρύσουμε τὴν νέα πραγματικότητα καὶ ἀρνούμενοι νὰ τὴν κυττάξουμε στὶς πραγματικές της διαστάσεις.
Κι ἐκεῖνο τὸ ῥημάδι, αὐτὸ ποὺ ἔχουμε μέσα στὸ κεφάλι μας, ἀν τὶ νὰ τὸ κάνουμε νὰ δουλεύῃ ὀδυσσειακά, ἐμεῖς τὸ κλειδώνουμε ἀπαγορεύοντά του νὰ παίζῃ τὸν ῥόλο γιὰ τὸν ὁποῖον δημιουργήθηκε.

Τρέχα μὲ τὸ μυαλὸ ἔγραφε τὸ σύνθημα.
Θὰ συμπλήρωνα, τὸ «ἄς γίνουμε Ὀδυσσεῖς».
Τὸ ἔχουμ ε μέσα μας… Ἄς τὸ ξυπνήσουμε…

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 291 times, 1 visits today)
One thought on “Τοὐλάχιστον τρέχα μὲ τὸ μυαλό.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τοὐλάχιστον τρέχα μὲ τὸ μυαλό. | akyro

Leave a Reply