«Μὲ λένε Ῥίζο κι ὅπως θέλω τὰ γυρίζω…»

ÅÊËÏÃÅÓ 2007 -ÅÑÔ- ÍÔÉÌÐÅÉÔ ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÁÑ×ÇÃÙÍ -ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÏÉΜὲ λένε Ῥίζο κι ὅπως θέλω τὰ γυρίζω…, λέει μία παροιμία μας.
Ἀπολαῦστε στὸ 1:55 λεπτὸ τὸν ἴδιο ἄνθρωπο, ποὺ σήμερα ἀποκαλεῖ  τὴν ΕΡΤ σπάταλη καὶ ἀδιαφανή, πῶς λίγο καιρὸ πρὶν δὲν ἤθελε νὰ ἀκούει γιὰ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ, καὶ τὴν ἔβγαζε καὶ πλεονασματική.

Τί πίνουν καί δέν μᾶς δίνουν;

Κύρος Μανούσκας

Βρὲ Κύρε μου…
Βρὲ καλό μου παιδί…
Βρὲ φίλε μου…
Τίποτα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ φοβᾶσαι δὲν συμβαίνει.
Οὔτε πίνουν κάτι, οὔτε βαροῦν κουτουλιές…
Ἀλλὰ νά…
Μία ἐπιχείρισι τὴν κλείνεις ὅταν εἶναι προβληματική.
Γιὰ νὰ μὴν τὴν κλείνῃς σημαίνει ἤ πὼς δὲν εἶναι ἤ …«πονάει τόσο ὅσο νὰ ἀντέχῃ» τὸ πρόβλημα.
Ἀλλὰ στὴν περίπτωσι τῆς ΕΡΤ οὔτε αὐτὸ συμβαίνει.
Πῶς θά ἀποκρατικοποιήσῃς κάτι τότο μεγάλο ἐάν δέν τό μικρύνῃς καί δέν τό ἀπαξιώσῃς;

Κύρε μου…
Μὴν δίδεις σημασία.
Μέσα στὸ παιχνίδι ἦταν κι αὐτό.
Ἔπρεπε νὰ γίνῃ… Ὅπως κι ἄλλα, πολλὰ ἄλλα ἀκόμη.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἀφήνει βρέ σεῖς τό βασικό του ἐργαλεῖο προπαγάνδας ἕνας ἐξουσιαστής; Σιγά… Ἁπλῶς πετάει τὴν σαβούρα κι ἐπανέρχεται ταχύτερος καὶ δριμύτερος…

φωτογραφία

(Visited 118 times, 1 visits today)
One thought on “«Μὲ λένε Ῥίζο κι ὅπως θέλω τὰ γυρίζω…»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Μὲ λένε Ῥίζο κι ὅπως θέλω τὰ γυρίζω…» | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply