Γλακᾶτε νὰ σώσουμε τὸν πολιτισμό!!!

Γλακᾶτε νὰ σώσουμε τὸν πολιτισμό!!!Διότι ἐὰν δὲν τὸν σώσουμε, πᾶμε ὅλοι καλλιά μας…
Τί; Δέν καταλάβατε;
Ἔχετε δίκαιον…

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν, σὲ μίαν φιλικὴ συντροφιά, μία γνωστή μου, μόνον ποὺ δὲν μᾶς ἔδειρε, διότι δὲν τρέξαμε ἐσπευσμένως ἔξω ἀπὸ τὴν ΕΡΤ νὰ φωνάξουμε καὶ νὰ βαρέσουμε τουμπερλέκια. Εἶπε ἡ κυρία, εἶπε.. εἶπε…
Οὔτε κι αὐτὴ ἤξερε τὶ ἔλεγε… Ἤμασταν ὅμως πολλοὶ οἱ διαφωνοῦντες καὶ γρήγορα μᾶς παράτησε…

Τὸ περασμένο ὅμως, Σάββατο, κάπου ξαναβρεθήκαμε μὲ τὴν ἐν λόγῳ κυρία. Μαζύ της ὅμως αὐτὴν τὴν φορὰ ἦταν καὶ μία κουστωδία τῶν αὐτῶν προδιαγραφῶν, ἀντιλήψεων καὶ στοχεύσεων…
Δὲν χρειαζόταν νὰ τῆς ἀπευθύνουμε τὸν λόγο. Τὸν ἔλαβε μόνη της.
Σὰν σίφουνας μπῆκε κι ἄρχισε νὰ μᾶς τραβολογᾶ καὶ νὰ μᾶς κατσαδιάζῃ διότι ἀκόμη ἤμασταν ἐδῶ κι ὄχι στὴν ΕΡΤ.

«Γιατί καλό μου νά πᾶμε στήν ΕΡΤ», ἐρωτῶ.
«Πρέπει νὰ σώσουμε τὸν πολιτισμό!!! Ἡ ΕΡΤ εἶναι ὁ μοναδικὸς πολιτισμὸς στὴν Ἑλλάδα σήμερα. Οὔτε τουρκοσειρὲς δείχνει, οὔτε πορνογραφικοῦ περιεχομένου ἐκπομπές, οὔτε φτηνιάρικα ἐξεφτελιστικὰ σώου…Ἡ ΕΡΤ εἶναι ἡ μοναδικὴ ἔκφρασις πολιτισμοῦ σήμερα στὴν Ἑλλάδα!!!»
-«Ναί, ἀλλὰ ἀσκεῖ προπαγάνδα. Ἐγὼ δὲν θέλω νὰ μοῦ ἀσκοῦν προπαγάνδα…».
-«Τί ξέρεις ἐσύ ἀπό πολιτισμό; Ἔ; Ξέρεις πώς ἔδειχνε μίαν ἀγγλική σειρά ἀπό τότε; Τόν ΕΞΑΝΤΑ ἀπό παρά-τότε; Τό τραπέζι τῆς Κυριακῆς ἀπό πάρα-πάρα-τότε;…..»
-«Ὄχι, δὲν ξέρω… Δὲν βλέπω τηλεόρασι καρντιά μου…»
-«Ἀπολίτιστη!!!»…

Καὶ ἐπετέθῃ κυριολεκτικῶς στοὺς ὑπολοίπους. Μίαν κυρία, ποὺ δὲν τὴν γνώριζα, φωνάζοντας καὶ χειρονομῶντας,  τὴν πῆραν, σχεδὸν σηκωτή. Ἕναν νεαρὸ τὸν ἔσπρωχναν. Μία γιαγιὰ τὴν τραβοῦσαν καὶ μαζὺ μὲ αὐτὴν καὶ τὸ μπαστούνι της…..
Κι ἐγώ, καθῶς ἀπομακρύνονταν, ἐθαύμαζα τὸν πολιτισμὸ ποὺ διδάσκει ἡ ΕΡΤ!!!! Διότι διδάσκει πολιτισμὸ ἡ ΕΡΤ!!!
Ζωγραφισμένος ἐπάνω στοὺς βαρβάρους ποὺ τραβολογοῦσαν τοὺς φουκαράδες εἶναι… Ὅλο τὸ ἀποτύπωμα τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ ἐκφράζει ἡ ΕΡΤ ἐπάνω στοὺς τραμπούκους… Οὐσιαστικῶς οἱ τραμποῦκοι ἦταν ἡ ἀπόλυτος ἔκφρασις ὅλου τοῦ πολιτισμοῦ μας…
Ἀλλὰ τέτοιοι ποὺ εἴμαστε, τέτοιος πολιτισμὸς μᾶς χρειάζεται…

Ἔϊ, ψίτ… Μὴν σπεύσετε…
Ἔχουμε κι ἄλλους πολιτισμούς, πραγματικούς, ὄχι εἰκονικούς, νὰ σώσουμε… Κι αὐτοὶ δὲν ἀξιώνουν οὔτε σπρωξίδια, οὔτε τσιρίδες, οὔτε κουβαλήματα… Αὐτοὶ χρειάζονται καρδιά… Καρδιὰ κι Ἔρωτα γιὰ Ἑλλάδα!

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ἤμουν σὲ περιοχὴ πλησίον τῆς ΕΡΤ. Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του ἦταν τὸ μέγιστον σφάλμα μου!!!

Υ.Γ.2. Προσέξτε τὸ σύνθημα στὴν παραπάνω φωτογραφία. Ἐὰν λίγο σκαλίσουμε τὶς μνῆμες μας, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἡ γενεὰ τοῦ Πολυτεχνείου κατέστρεψε τὴν χώρα. Νά ἀναρωτηθῶ μήπως πώς ἡ γενεά τῆς ΕΡΤ θά τήν ἀποτελειώσῃ;

φωτογραφία

(Visited 35 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γλακᾶτε νὰ σώσουμε τὸν πολιτισμό!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γλακᾶτε νὰ σώσουμε τὸν πολιτισμό!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γλακᾶτε νὰ σώσουμε τὸν πολιτισμό!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply