Ἰουλιανὸς ὁ Μέγας. (β)

Ἰουλιανὸς ὁ Μέγας.«Φλωρεντίῳ τῆς αὐλῆς ἐν τοῖς ὑπὲρ τὰς Ἄλπεις ἔθνεσιν ὑπάρχῳ γενομένῳ κατὰ τοὺς χρόνους ἐν οἷς Ἰουλιανὸς ὁ μέγας τὴν τοῦ Καίσαρος εἶχε τιμήν» (Ζώσιμος, Νέα Ιστορία, 5.2)

Ἰουλιανὸς ὁ Μέγας κι ὄχι Παραβάτης ἤ Ἀποστάτης γιὰ τοὺς Ἕλληνες.

Ἀντώνιος Κοροπούλης

Ὁ Ἰουλιανὸς δὲν ἦταν Ἕλλην. Εἶχε ὅμως ὅλην ἐκείνην τὴν συνειδησιακὴ παιδεία ποὺ ἀπαιτοῦσαν οἱ περιστάσεις γιὰ νὰ λειτουργῇ ὥς Ἕλλην.
Ἡ κατασυκοφάντησίς του, καθῶς ἐπίσης καὶ ἡ δική μας ἄγνοια, σὲ ὅσα ἀφοροῦν στὴν ἱστορία του, εἶναι μία συνειδητῶς καλὰ κρυμένη πληροφορία.
Διότι Ἕλλην δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ γεννήθηκε ἐδῶ ἀλλὰ ποὺ συμπεριφέρεται χειρότερα ἀπὸ κάφρο.
Ἕλλην εἶναι κάτι ἄλλο, ποὺ ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὴν λάσπη ἐμφανίζει διαμάντια.

Φιλονόη.

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply